/// // //
FACULTY OF ARTS AND SCIENCESDEPARTMENT OF PSYCHOLOGY


Seminer: Çocuk istismarı

Gülin Evinç hoca çocuk istismarı üzerine disiplinlerarası bir yaklaşımla yürüttüğü çalışmalarından bahsedecek.


Konuşmacı: Gülin Evinç

Tarih: 05.01.2018 13:40

Sınıf: Beşeri Bilimler Binası B102