FACULTY OF ARTS AND SCIENCESDEPARTMENT OF PSYCHOLOGY


Ece Tathan

 

ece tathan 

 

Contact Info

Office: MODSIMMER 114

E-mail: tathan@metu.edu.tr

Biography

B.S., Middle East Technical University, 2010

Research Interests

Psychopathology, psychotherapy, emotions, stress, health promoting behaviors, death anxiety.

Publications

Bozo, Ö., Tathan, E., & Yılmaz, T. (in press). Does perceived social support buffer the negative effects of Type C personality on quality of life of breast cancer patients? Social Indicators Research. DOI: 10.1007/s11205-013-0503-8.

 

Bozo, Ö., Yılmaz, T., & Tathan, E. (2012). C Tipi Davranış Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama, Güvenirlilik ve Geçerlilik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13, 145—150.

Conference Presentations

Gençöz, F., Topcu, M., & Tathan, E. (2012). Kişilik, Başa Çıkma Yolları ve Duygular ile Film Seçimleri Arasındaki İlişki, 17. Ulusal Psikoloji Kongresi Özet Kitabı, 151.

 

Bozo, Ö., Yılmaz, T., & Tathan, E. (2011). C Tipi Davranış Ölçeğinin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması, 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 230.

 

Yılmaz, T., Tathan, E., & Bozo, Ö. (2010). C Tipi Kişiliğin Meme Kanseri Hastalarının Yaşam Kaliteleri Üzerine Etkisi: Algılanan Sosyal Desteğin Biçimleyici Rolü, 16. Ulusal Psikoloji Kongresi Kongre Özet Kitabı, 49—50.

 

Baştürk, Ö., Tathan, E., Tekin, C., & Yılmaz, T. (2009). Üniversite Öğrencilerinde Mükemmeliyetçiliğin Ölçülmesi: Nasıl Ölçek Geliştirilir?, 14. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, 38—39.