Biography

|

|

Doktora, Sosyal Psikoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, devam ediyor

Yüksek Lisans, Psikoloji, Mersin Üniversitesi, 2014-2016

Lisans, Psikoloji, Uludağ Üniversitesi, 2010-2014

Research Areas

1) Intergroup Relations, Conflict, and Its Resolutions, Political Psychology, Social Identity

2) Video Games and Their Narratives, Games & Behav. Assoc.

Publications

Çoksan, S. (2019). İç grubu kayırma ile iç ve dış gruba eşit davranmanın nedensel atıfları. Nesne, 7(14), 83-101. DOI: 10.7816/nesne-07-14-06

Yıldız-Çoksan, S., Aslan, A., Çoksan, S., & Okuyaz, Ç. (2019). Cognitive profile and academic achievement of children with absence epilepsy. Epilepsy & Behavior, 95, 95-99. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2019.04.001

Yıldız-Çoksan, S., & Çoksan, S. (2019). Demografik değişkenler açısından sağır olmayan yetişkinlerin sağır bireylere yönelik inanışları: Betimleyici bir ön çalışma. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi10(2), 147-155. http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2019.10.2.13

Çoksan, S. (2016). Sosyal kimlik özdeşimi ve iç grup normunun iç grup yanlılğı ile ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi. doi: 10.13140/RG.2.2.33748.45444

Conference Presentations

Çoksan, S., Şahin, M. S., & Yıldız-Çoksan, S. (2019). Violent games and agression: Moderator role of parentel guidance. XVIth Europan Congress of Psychology, Moscow (Poster).

Alma-Uzuntuna, L. & Çoksan, S. (2019). Hearings have colors: A mixed design study of synesthesia. XVIth Europan Congress of Psychology, Moscow (Oral).

Çoksan, S., Erdugan, C., & Öner-Özkan, B. (2018). Ortak öteki Suriyeli: Sosyal kimlik ve gerçekçi çatışma bağlamında Suriyeli temsili. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara (Oral).

Yıldız-Çoksan, S., Aslan, A., Çoksan, S., & Okuyaz, Ç. (2018). Absans epilepsi hastası çocukların bilişsel profillerinin Wechsler Çocuklar için Zeka Testi IV ile incelenmesi ve akademik başarılarının değerlendirilmesi. Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara (Oral).

Şahin, S. M. & Çoksan, S. (2017). The Relationship Between Attachment Style in Romantic Relationship, Love Type, Emotional Expression and Life Satisfaction, 15th European Congress of Psychology, Amsterdam (Oral).

Çoksan, S. & Tekman, H. G. (2016). Savaş Temalı Bilgisayar Oyunları Oynamanın Arap ve Amerikan Toplumlarına Karşı Sosyal Mesafe ile İlişkisi. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara (Poster).

Çoksan, S. & Akgün, S. (2016). Sosyal Kimlik Özdeşimi ve İç Grup Normunun İç Grup Yanlılığı ile İlişkisi. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara (Oral).

Çoksan, S. & Yetim, Ü. (2016). Meslekler Bağlamında Kültürel Benlik Kurgusu, Otantiklik ve Yaşam Doyumu İlişkisi. I. Eurasian Congress on Positive Psychology, İstanbul (Oral).

Projects

Özdeşimin İç Grup Yanlılığı Üzerindeki Etkisinde Grup Normu ve Grup Formasyonunun Düzenleyici Rolü, TÜBİTAK 1002, Yürütücü, devam ediyor.

Object Orientation Across Languages, Psychological Science Accelerator, Araştırmacı, devam ediyor.

Gendered Prejudice, Psychological Science Accelerator, Araştırmacı, devam ediyor.

Awards and Scholarships

Aw. - ODTÜ Geliştirme Vakfı Süreli Bilimsel Yayın Makale Ödülü (2019)

Aw. - Türkiye Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimciler Ödülleri - Yüksek Lisans Mansiyon Ödülü (2017)

Sch. - Tübitak 2211-A Genel Doktora Yurtiçi Doktora Bursu (2017-2020)

Other

Yayınlanan çalışmaların datalarına erişmek için lütfen Research Gate profilimi ziyaret ediniz.

ORCID profilim için tıklayınız.

Yöksis profilim için tıklayınız.


Last Updated:
14/08/2019 - 20:13