/// // //
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


Aile Psikolojisi Yüksek Lisans Programı

 

Program şu anda öğrenci kabul etmemektedir!

 

 

(Tezsiz İkinci Öğretim)


Başvuru Koşulları

 

Lisansüstü Sınav Sonucu: ALES veya GRE sonucu (ALES EA 55)
İngilizce Yeterlik Sonucu: ODTÜ İYS (65)
Referans mektubu: 2 adet (ODTÜ Psikoloji mezunu olmayan adaylardan istenmektedir.)
Niyet mektubu: 1 adet İngilizce veya Türkçe niyet mektubu

 

Ön değerlendirme yapılmaksızın tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

 

Başvuru işleminin nasıl yapılacağını aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz.

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Başvuru Nasıl Yapılır?

 

Program koşulları ile ilgili güncel bilgiye ulaşmak için lütfen enstitü sayfasını ziyaret edin.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Program Koşulları

 

 

Aile Psikolojisi Yüksek Lisans Programı öğrencilere Aile Psikolojisi hakkında gelişmiş teorik, görgül ve yöntemsel bilgi sağlamak ve bu bilgiyi aile ile ilişkili alanlarda uygulama fırsatı sunmak amacıyla kurulmuştur. Aile Psikolojisi hakkında gelişmiş bilgi ve becerilerle donanan öğrencilerin uygulamacı ya da uygulamalı alanda araştırmacı olarak çalışması beklenmektedir.

 

Aile Psikolojisi Programı Tanıtım Sunumu

 

Çalışma Alanları


Aile Psikolojisi’ndeki araştırma alanları şunlardır: Aile yaşam döngüsü, sistemik aile yaklaşımı, aile ve evliliğin işlevselliğinin değerlendirilmesi ve sistemik olarak terapisi, ampirik odaklı uygulama, yetişkin ve çocuk odaklı sorunlara müdahale, boşanma ve yeniden evliliklerin dinamiği ve süreçleri, ailedeki bozulan işlevselliğe gelişimsel ve sosyokültürel yaklaşım, koruyucu/önleyici aile servisleri, şiddet ve istismar, cinsiyet, farklılık ve kültürler arası konular, Aile Psikolojisine niceliksel bakış.

 

 
 

Zorunlu Dersler
FPSY502 Uygulamalı Ortamlarda Araştırma ve İstatistiksel Değerlendirme
FPSY533 Aile ve Evlilik Terapisine Giriş
FPSY581 Aile Psikolojisinde Uygulamalar
FPSY598 Dönem Projesi

 

Seçmeli Dersler
Asağıdaki derslerden en az yedisinin alınması gereklidir.
FPSY531

Klinik Değerlendirme

FPSY610

İleri Araştırma Yöntemleri ve İstatistiksel Uygulamalar

FPSY642

Aile Sorunlarının Tedavisi

FPSY543

Türkiye’de Aile, Evlilik ve Akrabalık Dinamikleri

FPSY512

Gelişimsel Psikopatoloji

FPSY652

Tutum Öçümü ve Ölçek Geliştirme

FPSY565

Klinik Psikolojide Etik Konular

FPSY590

Sağlıkta Davranışçı Müdahaleler

FPSY562

Yakın İlişkiler Psikolojisi

FPSY550

Kadın ve Cinsiyet Psikolojisi

FPSY523

Çocuklukta Psikopatoloji

FPSY524

Yaşlanma Psikolojisi

FPSY527

Zihinsel Engel

FPSY545

Psikopatolojide Seçme Konular

FPSY546

Psikoterapi Teknikleri

FPSY567

Afetlerin Psikolojik ve Sosyal Yönleri

FPSY518

Engelli Çocukların Gelişimi

FPSY525

Yaşam Boyu Gelişimsel Kuram

FPSY528

Ergenlik: Kuram, Sorunlar ve Uygulamalar

FPSY654

Yasal Süreçlerin Sosyal Psikolojik Boyutları

FPSY556

Uygulamalı Sosyal Psikoloji

FPSY650

Sağlık Psikolojisi

FPSY516

Sosyal Bilişin Gelişimi

FPSY515

Erişkinlikte Gelişim ve Yaşlanma

FPSY529

Uygulamalı Gelişimsel Psikoloji

FPSY534

Çocuk Gelişiminde Testler ve Ölçüm

FPSY558

Kişilerarası İlişkiler

FPSY658

Ebeveynler ve Akranlar ile İlişkiler

FPSY657

Zaman İçinde ve Kültürel Bağlamda Aile Süreçleri