/// // //
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


Belgeler

Bu sayfa içerisinde lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili yönetmeliklere ve diğer resmi belgelere bağlantılar listelenmiştir.


Bu belgelerin güncel nüshaları daimi olarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesine yer almaktadır. Burada listelenmiş yönetmelikler ve belgeler belirli aralıklarla güncellenecektir, ancak güncel nüshalar için mutlakta Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesini ziyaret edin.


Yönetmelikler

Lisans programlarında başarı koşulları ve yönetmelik hakları

Yüzlük not sistemi dönüşüm tablosu

 

Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Yaz Okulu Yönetmeliği