Biyografi

|

|

B.S., Hacettepe Üniversitesi, 2010

M.S., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2013

|

|

Yüksek Lisans Tezi

The Effects of Mortality Salience and Body-Related Social Norms on Attitudes towards Diet Pills: A Terror Management Health Model Perspective (2013). TUBİTAK 1002 111K555

Yayınları

Cihan, B., Bozo, Ö., Schaefer, L. M., & Thompson, J. K. (2016). Psychometric properties of the Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-4-Revised (SATAQ-4R) in Turkish women. Eating Behaviors, 21, 168–171.

Gönüllü, İ. Öztuna, D., Artar, M., Saka, M. C., Cihan, B., Palaoğlu, Ö. & Atbaşoğlu, E. C. (baskıda). Probleme Dayalı Öğrenme Müfredatının Uygulandığı Tıp Öğrencilerinde Stres Oluşturucu Faktörler Ölçeği'nin Türkçe Çevirisinin Psikometrik Özelliklerinin Araştırılması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 66(3).

Cihan, B. Saka, M.C., Gönüllü, İ., Özel, E.T., Baskak, Bora & Atbasoğlu, E.C. (2014). Sosyal Anhedoni'nin Pozitif ve Negatif Şizotipi Boyutlarındaki Yerinin Klinik Olmayan Örneklemde İncelenmesi. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi, 52(2) doi: 10.4274/npa.y7473.

van Os, J., Rutten, B. P., Myin-Germeys, I., Delespaul, P., Viechtbauer, W., van Zelst, C., Bruggeman, R., Reininghaus, U., Morgan C., Murray, R. B., Di Forti, M., McGuire, P., Valmaggia, L. R., Kempton, M. J., Gayer-Anderson, C., Hubbard, K., Beards, S., Stilo, S. A., Onyejiaka, A., Bourque, F., Modinos, G., Tognin, S., Calem, M., O’Donovan, M. C., Owen, M. J., Holmans, P., Williams, N., Craddock, N., Richards, A., Humphreys, I., Meyer-Lindenberg, A., Leweke, F. M., Tost, H., Akdeniz, C.,Rohleder, C., Bumb, J. M., Schwarz, E., Alptekin, K., Üçok, A., Saka, M. C., Atbaşoğlu, E. C., Gülöksüz, S., Gumus-Akay, G., Cihan, B.,… Mirjanic, T. (2014).Identifiying gene-environment interactions in schizopherenia: Contemporary challenges for integrated, large-scale investigations, Schizophrenia Bulletin,40(4), 729–736. doi:10.1093/schbul/sbu069

Cihan, B., & Bozo, Ö. (2012). Genç yetişkin kadınlarda zayıflama haplarına yönelik tutumları ölçen bir ölçeğin geliştirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 15(30),62-68.

Konferans Sunumları

Cihan, B., Dilekler, İ. & Uyar, T. (2016). Onarıcı Duygusal Deneyim Bağlamında Borderline İşleyişteki Bir Hastanın Kişilerarası Etkileşim Grubu Deneyimi. (Poster Sunumu). 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir, Türkiye.

Sarısoy, G., Gündoğan, H., Yılmaz, D., Cihan, B., Ünal, B., & Ünlü-Baştuğ, B. (May, 2015). Ebeveyn Kabul/Reddi’nin Yaratıcılık ve Kişisel İyilik Hali Arasındaki İlişkide Aracı Rolü.(Oral Presentation). Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye.

Cihan, B., Gürol, İ. & Erdem-Atak, İrem. (July, 2014). A Patient with Apparent Problems in Object Relations: Pre-Treatment and Post-Treatment Projections in the Rorschach Test. (Oral Presentation). International Congress of the Rorschach and Projective Methods, İstanbul.

Dalğar, İ., Cihan, B., Thomsen, L., Brandt, M., IJzerman, H. (2014). Gezi Direnişi Bağlamında Kolektif Hareketleri Sosyal İlişkiler ile Anlamak.Panel Sunum. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa.

Baskak, B., Özel-Kizil, E. T., Zivrali, E., Ates, E., Cihan, B., Uran, P., Hosgoren-Alici, Y., Kirici, S. & Bastug, G. (October, 2014). Verbal fluency deficits in patients with schizophrenia, psychotic bipolar disorder and their unaffected relatives. (Poster Presentation). 27th European College of Neuropsychopharmacology Congress, Berlin.

Dalğar, İ., Cihan, B., Thomsen, L., Brandt, M., IJzerman, H. (2014). Understanding collective action through relationships: A study on the Turkish 2013 Uprising (occupy Gezi). (Poster presentation). 15th Annual Meeting of Society for Personality and Social Psychology (SPSP), Austin, Texas.

Cihan, B. & Dalğar, İ. (22.November.2013). The Association Between Relationships Models and Attitudes towards 2013 Turkish Uprising (Gezi Park Protest) in Different Age Groups.Symposia in Adolesents at Gezi Park Taksim. Regional Conference on International Society for Adolesecent Psychiatry and Psychology (ISAAP).

Cihan, B. (2, Ekim, 2013). Dış Görünüme Yönelik Hissedilen Sosyal Baskı ve Ölümlülük Farkındalığının Zayıflama Haplarına Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkisi. AÜTF Nöropsikiyatri toplantısı, Ankara.

Dalğar, İ. & Cihan, B. (7-10, Eylül, 2013). Demografik özelliklerin ve politik tutumların Gezi Parkı protestolarına aktif katılım üzerindeki etkisine dair kısa bir inceleme. (Poster Presentation). 20. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi: “Dünden Bugüne Genden Topluma”, Ankara.

Saka, M. C., Cihan, B., Gönüllü, İ., Özel-Kızıl, E. T., Baskak, B., Atbasoglu, E. C. (29-31, August, 2013). Psychometric properties of revised social anhedonia scale Turkish version. (Poster Presentation). Thematic Conference of World Psychiatric Association "Mental Health and Mental Illness: Focusing on Eurasia", Yerevan,Armenia.

Saka, M. C., Cihan, B., Gönüllü, G., Artar, M., Palaoglu, O., Atbaşoğlu, E. C. (29-31, August, 2013). The mediating role of dysfunctional coping skills on relationship between schizotypy and psychological well-being in a non-clinical population. (Oral Presentation). Thematic Conference of World Psychiatric Association "Mental Health and Mental Illness: Focusing on Eurasia", Yerevan,Armenia.

Cihan, B. (22. Mart.2013). Dehşet Yönetimi Kuramı Bağlamında Ölümlülük Farkındalığı ve Kadın Bedeninin Nesneleştirilmesi. ODTÜ Psikoloji Bölümü, Cuma Seminerleri, Ankara.

Cihan, B. (6.Nisan.2013). “Birey Olmak”. Yaşantı Paylaşım Merkezi Gençlik Vakfı, Ankara.

Cihan, B. (13.Nisan.2013). “Kaygı ve Beden İlişkisi”. ODTÜ 5. Psikoloji Günleri, MM-25 Amfisi, Ankara.

Cihan, B. (9.Kasım.2012). The Effects of Body Relevant Social Pressure and Death Awareness on Diet Pill Usage: A Terror Management Health Model Perspective. University of South Florida, BrownBag Presentations, Florida.

Cihan, B., Gök, A. C., & Helvacı, E. (May, 2012). Ergenlerde Risk Alma Davranışı. (Oral Presentation). Uluslarası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu, (pp. 224-288), Ankara, Türkiye.

Özel-Kızıl, E. T., Baskak, B., P. Uran, Cihan, B., Zıvralı, E., Ateş, E. & Cangöz, B. (October,2012). Recognition of Faux Pas dysfunction in patients with schizophrenia, bipolar disorder, their unaffected relatives and healthy controls. Poster Presentation in 25th ECNP Congress, Vienna, Austria.

Ozel-Kizil, E. T., Baskak, B., Cangöz, B., Zıvralı, E., Cihan, B., Ateş, E. & Uran, P. (October, 2012). Implicit and explicit verbal memory performances of patients with bipolar disorder, their unaffected relatives and healthy controls. Poster Presentation in 25th ECNP Congress, Vienna, Austria.

Helvacı, H., Ateş, G., Çolak-Büyükaşık, C., Cihan, B., Öner-Özkan, B. (2012). Türkiye’de Yaşayan Alevi ve Sünni Bireylerin “Mahalle Baskısı” Temsiller. (Oral Presentation). 3.Eleştirel Psikoloji Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye.

Cihan, B. (July, 2011). Türkiye’de İnternet Dolayımlı Psikoterapi Uygulamaları. (Oral Presentation). 5. Ulusal Lisansüstü Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Zıvralı, E., Ateş,E., Özdemir,S. Cihan,B., Altın,N. & Cangöz, B. (Eylül, 2008). İz Sürme Testi-B Bölümünün Türkçe ve İngilizce alfabe kullanılarak hazırlanmış iki ayrı formunun karşılaştırılması. (Poster Presentation). 15.Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.


Son Güncelleme:
12/06/2019 - 02:49