/// // //
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


Canan Erdugan

 

canan ergudan

 

İletişim Bilgileri

Oda: B203B

Telefon: +90 312 210 5962

Eposta: canane@metu.edu.tr

Biyografi

MS., Dokuz Eylül Üniversitesi, 2016

BS., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2013

Konferans Sunumları

Erdugan, C., & Araz, A. (2017). Cognitive, Emotional and Behavioral Aspects of Gratitude in Close Friendship. Oral Presentation in 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Netherlands.

 

Boyacıoğlu, İ., Erdugan, C., & Uysal, M. S. (2016). Psikolojik Şiddetin Ölçümü: Kadına Psikolojik Kötü Muamele Envanteri’nin Türkçeye Uyarlanması, (Poster sunumu). 1. Sosyal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye.

 

Boyacıoğlu, İ., Uysal, M. S., & Erdugan, C. (2016). Psikolojik Şiddetin Ölçümü: Psikolojik İstismar Profili’nin Türkçeye Uyarlanması, (Poster sunumu). 1. Sosyal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye.

 

Araz, A., Erdugan, C. & Erkuş, A. (2016). Measuring Gratitute Expression: A Scale Development Study. Poster Presentation in 8th European Congress on Positive Psychology, Anger, France.