/// // //
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


Didem Türe

 

ece sağel 

 

İletişim Bilgileri

Oda: MODSIMMER 114

E-posta: dture@metu.edu.tr

Biyografi

B.S., Bilkent Üniversitesi, 2013

Araştırma Alanları

Gender development, motherhood conceptualization, media psychology.

Konferans Sunumları

Ture, D., & Sahin-Acar, B. (June, 2017). Pregnant Women's Concerns and Coping Strategies in the Middle of Uncertainity: Semi-Structured Interviews with Thematic Analysis. Poster will be presented at the International Attachment Conference in London, UK.

 

Akkol, S., Memisoglu-Sanlı, A., Ture, D., & Sumer, N. (June, 2017). Effect of Video-Feedback Intervention for Positive Parenting on Marital Functioning. Poster will be presented at the International Attachment Conference in London, UK.

 

Salman-Engin, S., Memişoğlu, A. Işılay, D. S., Sümer, N., Şahin-Acar, B., İlden-Koçkar, A., Metin-Orta, İ., Akkol, S., Alsancak, C., Aran, Ö., Kavaklı, B., Sağel, E., Türe, D., Üstünel, A. Ö., Yaşar, B. (2016, Eylül) Türkiye'de Anne Duyarlığına Yönelik Video Temelli Olumlu Ebeveynlik Müdahale Programının Uyarlanması. Sözlü sunum, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

 

Sahin-Acar, B., Ture, D., Aran, O., Alsancak, C., Ceviker, G., & Unal, G. (2015, March). Positive and Negative Affect in Video-Recorded Mother-Child Conversations. Poster will be presented at the biennial meeting of Society in Research for Child Development, Philadelphia, PA.