/// // //
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


İş (Endüstri) ve Örgüt Psikolojisi Bütünleşik Doktora Programı

 

Başvuru Koşulları

 

Lisansüstü Sınav Sonucu: ALES (EA 80) veya GRE sonucu*

Lisans Not Ortalaması: 3.00/4.00 (veya eşdeğeri*)

İngilizce Yeterlilik Sonucu: METU IYS (80)

Niyet Mektubu: 1 adet İngilizce niyet mektubu (1000 kelimeden kısa olacak.)

* 20.04.2016 tarihli YÖK Yönetmeliği

 

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar mülakata çağırılacaktır. Programa kabul edilecek öğrenci sayısı, bölümün ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

Değerlendirmeler aşağıdaki oranlara göre yapılır:

%50 ALES veya GRE

%30 Genel Not Ortalaması

%20 Mülakat

 

 

Başvuru işleminin nasıl yapılacağını aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz.

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Başvuru Nasıl Yapılır?

 

Program koşulları ile ilgili güncel bilgiye ulaşmak için lütfen enstitü sayfasını ziyaret edin.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Program Koşulları

 

Program Koşulları

 

Ders Programı

İkisi araştırma olmak üzere 8 zorunlu dersi (6’sı kredili) ve 10 seçmeli dersi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. PSY699, PSY800-900 dersleri kredisizdir. PSY500 ve PSY510 dersleri dört kredi değerindedir. Diğer tüm dersler üç kredi değerindedir. Ayrıca, gerekli görüldüğü takdirde ve danışman onayına bağlı olarak, öğrencinin fazladan alan içi veya dışı ders alması istenebilir.

 

 

Zorunlu Dersler

PSY500 Advanced Statistics for Psychology I (3-2)4
PSY510 Advanced Statistics for Psychology II (3-2)4
PSY620* Research Methods in Industrial and Organizational Psychology (3-0)3
PSY671 Supervised Research in Psychology I (3-0)3
PSY672 Supervised Research in Psychology II (3-0)3
PSY699 Ph.D. Dissertation (Non-credit)
PSY800-900 Special Studies/Topics (Non-credit)
* veya bölüm tarafından onaylanan eşdeğer bir ders

 

 

Seçmeli Dersler
Opsiyon içi 6 seçmeli, opsiyon dışı 2 seçmeli ve 2 de serbest seçmeli ders alınması gerekmektedir. Danışmanın da onayıyla, serbest seçmeli dersler endüstri ve örgüt psikolojisi alanından, diğer psikoloji alt alanlarından veya ilgili bölümlerin derslerinden, veya bölümümüzün değişim anlaşması olduğu üniversitelerden alınabilir. Aşağıda opsiyon içi dersler gösterilmektedir. 
PSY504 Leadership and Motivation (3-0)3
PSY506 Training and Evaluation (3-0)3
PSY509 Advanced Overview of I/O Psychology (3-0)3
PSY517 Vocational Counselling and Career Development (3-0)3
PSY519 Human Factors and Performance (3-0)3
PSY535 Advanced Job Analysis and Performance Appraisal (3-0)3
PSY536 Personnel Selection and Testing (3-0)3
PSY538 Program Evaluation (3-0)3
PSY633 Personality at Work: Theories and Assessment (3-0)3
PSY634 Gender at Work (3-0)3
PSY662 Advanced Issues in Organizational Safety Culture and Climate (3-0)3
PSY698 Supervised Practice in I/O Psychology (3-0)3

 

 

Doktora tezine başlamak için aşağıdaki önkoşulların karşılanması gerekmektedir.
Öğrenciler ders kredileri ile ilgili koşulları karşılamalı ve doktora yeterlilik sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini geçmelidir.
Yeterlilik sınavı ile ilgili detaylı bilgiye bu bağlantıdan ulaşılabilir.