/// // //
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Doktora Programı

 

Başvuru Koşulları

 

Lisansüstü Sınav Sonucu: ALES veya GRE sonucu (ALES EA 75)

Yüksek Lisans Not Ortalaması: 3.50/4.00 (veya eşdeğeri)

İngilizce Yeterlilik Sonucu: METU IYS (80)

Niyet Mektubu: 1 adet İngilizce niyet mektubu (1000 kelimeden kısa olacak.)

 

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar mülakata çağırılacaktır. Programa kabul edilecek öğrenci sayısı, bölümün ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

Değerlendirmeler aşağıdaki oranlara göre yapılır:

%50 ALES veya GRE

%30 Genel Not Ortalaması

%20 Mülakat

 

Başvuru işleminin nasıl yapılacağını aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz.

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Başvuru Nasıl Yapılır?

 

Program koşulları ile ilgili güncel bilgiye ulaşmak için lütfen enstitü sayfasını ziyaret edin.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Program Koşulları

 

 

Programın başvuru değerlendirmelerinde kullandığı ölçütlerin ağırlıkları:

50% ALES veya GRE

30% Not ortalaması

20% Mülakat

 

 

Derece Koşulları

 

Öğrencilerin altı zorunlu dersi (bunlardan iki tanesi kredisiz derslerdir) ve dört tane seçmeli ders statüsündeki dersi başarıyla tamamlamaları gereklidir. PSY699 ve PSY900 kredisiz derslerdir. Bütün kredili derslerin kredisi üçtür. Danışman tarafından gerekli görüldüğünde ve öğrencinin isteğiyle, öğrenciler endüstri ve örgüt veya ilgili alanlardan fazladan dersler alabilirler.

 

 

Zorunlu Dersler

PSY620 * Research Methods in Industrial and Organizational Psychology (3-0)3
PSY601 Pro-seminar in Psychology (3-0)3
PSY671 Supervised Research in Psychology I (3-0)3
PSY672 Supervised Research in Psychology II (3-0)3
PSY699 Ph.D. Dissertation Non-credit
PSY800-900 Special Studies/Topics Non-credit
* veya bölüm tarafından onaylanan eşdeğer bir ders

 

 

Seçmeli Dersler
Öğrencilerin seçmeli statüsündeki dört dersi başarıyla tamamlamaları gereklidir. Bahsi geçen bu derslerden iki tanesi endüstri ve örgüt psikolojisi dersi ve diğer iki tanesi ise serbest seçmeli derslerdir. Danışmanın da onayıyla, serbest seçmeli dersler endüstri ve örgüt psikolojisi alanından, diğer psikoloji alt alanlarından veya ilgili bölümlerin derslerinden, veya bölümümüzün değişim anlaşması olduğu üniversitelerden alınabilir. Yüksek lisans derecesini endüstri ve örgüt psikolojisi alanından almamış öğrencilerin endüstri ve örgüt psikolojisinin ana konularını kapsayan “PSY535 Job Analysis and Performance Appraisal”, “PSY509 Advanced Overview of I/O Psychology” “PSY536 Personnel Selection and Testing” and “PSY633 Personality at Work: Theories and Assessment” benzeri en az dört dersi, danışmanlarının da onayıyla almaları beklenmektedir.

 

 

Alan Seçmeli Dersleri

PSY500 * Advanced Statistics for Psychology I (3-2)4
PSY510 * Advanced Statistics for Psychology II (3-2)4
PSY504 Leadership and Motivation (3-0)3
PSY506 Training and Evaluation (3-0)3
PSY509 Advanced Overview of I/O Psychology (3-0)3
PSY517 Vocational Counseling and Career Development (3-0)3
PSY519 Human Factors and Performance (3-0)3
PSY535 Advanced Job Analysis and Performance Appraisal (3-0)3
PSY536 Personnel Selection and Testing (3-0)3
PSY538 Program Evaluation (3-0)3
PSY633 Personality at Work: Theories and Assessment (3-0)3
PSY634 Gender at Work (3-0)3
PSY662 Advanced Issues in Organizational Safety Culture and Climate (3-0)3
PSY698 Supervised Practice in I/O Psychology (3-0)3
* PSY 500 ve PSY 510 dersleri alınmadıysa bu derslerin alınması zorunludur.

 

 

 

Doktora tezine başlamak için karşılanması gereken koşullar
Derslerini bitirmiş ve doktora yeterlilik yazılı ve sözlü sınavlarını başarıyla geçmiş olmak gerekmektedir.
Yeterlilik sınavı ile ilgili bilgi veren belgeye bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.