/// // //
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


Gelişim Psikolojisi Doktora Programı

Psikoloji Doktora Programı (yüksek lisans sonrası doktora), Gelişim Psikolojisi Seçeneği

 

Başvuru Koşulları

 

Lisansüstü Sınav Sonucu: ALES veya GRE sonucu (ALES EA 75)

İngilizce Yeterlilik Sonucu: METU İYS (75)

Referans Mektubu: 2 adet (ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu olmayan adaylardan isteniyor)

Niyet Mektubu: 1 adet İngilizce niyet mektubu.

 

Lisansı derecesi psikoloji olan adaylar, yüksek lisanslarını başka alanda yapmış olsalar bile, ODTÜ gelişim psikolojisi doktora programına başvurabilirler. Ancak, lisans derecesi psikoloji olmayan adayların ODTÜ gelişim psikolojisi doktora programına başvurabilmesi için yüksek lisansını gelisim psikoloji alanında yapmış olmaları gerekmektedir.

 

Değerlendirmeler aşağıdaki oranlara göre yapılır:

%50 ALES veya GRE

%30 Genel Not Ortalaması

%20 Mülakat

 

Programa kabul edilecek öğrenci sayısı, bölümün ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

 

Ders Yükümlülükleri

 

Programda 7 zorunlu ve 3 seçmeli ders vardır. PSY699, PSY800 ve PSY900 dersleri dışındaki dersler üç kredidir. Seçmeli dersler öğrencinin ilgisi ve ihtiyaçları göz önüne alınarak seçilecektir.

 

Doktora Ders Listesi
Zorunlu Dersler
PSY600 Proseminar in Psychology
PSY621 Multilevel Modeling: Applications for Psychology
PSY 699 PhD Dissertation
PSY 800-900 Special Studies/Topics
PSY671 Supervised Research I.
PSY672 Supervised Research II.
PSY673 Supervised Research III.
Alan Seçmeli Dersleri
1 ders

Alan (gelişim) veya diğer alan seçmeli dersleri

2 ders

 

 

Alan Seçmeli Dersleri

 

PSY 526 Memory Development

PSY 529 Applied Development

PSY 622 Developmental Interventions

PSY 514 Language Development and Bilingualism

PSY 512 Developmental Psychopathology

PSY 513 Issues in Applied Cognitive Development

PSY 515 Adult Development and Aging

PSY 516 Development of Social Cognition

PSY 518 Development of Children with Disabilities

PSY 520 Socialization

PSY 525 Life Span Developmental Theory

PSY 528 Adolescence: Theory, Problems, and Applications

PSY 534 Tests and Measurement in Child Development

 

 

Doktora Yeterlilik Sınavı ile ilgili bilgi

 

Teze başlamadan önce yapılması gerekenler

 

Teze başlamadan önce öğrencinin bütün ders yükünü tamamlaması ve doktora yeterlilik sınavını geçmesi beklenmektedir.

 

Doktora yeterlilik sınavı yazılı aşaması üç kısımdan oluşur:

1. Gelişim psikolojisi ile ilgili kapsamlı bir sınavı vermek.

2. Bir lisans ve bir lisans üstü ders bilgi formu hazırlamak.

3. Gelişim psikolojisi ile ilgili bir araştırma programı hazırlamak.

 

Doktora yeterlilik sınavı sözlü aşaması: Adayların yazılı sınavlarını savunması istenmektedir.