/// // //
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


Güvenlik Araştırma Birimi


SAFEAST ve TÜBİTAK projeleri kapsamında ve ODTÜ’nün desteğiyle 2005 yılı Ağustos ayında kurulmuştur. GAB, genel güvenlik bölümü ve trafik güvenliği bölümü olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Genel güvenlik bölümü, iş güvenliği ve örgütsel güvenlik kültürü, hastanelerdeki hastaların güvenliği, günlük yaşamdaki kasıtsız yaralanmalar gibi konuları içermektedir.  Trafik güvenliği bölümü ise yol kullanıcılarının güvenliği ile ilgili olarak çok çeşitli araştırmalar yürütmektedir.


GAB’ın temel amacı, genel olarak hayatta, özel olarak trafikte güvenliği ve sağlığı artırıcı davranışlarla ilgili yüksek akademik değere sahip uygulamalı çalışmalar yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, araştırma ekibi gözlem ölçümleri, psikoteknik ve nöropsikolojik laboratuar testleri ve anket gibi farklı teknik ve ölçümlerden yararlanmaktadır.


Doğası gereği, çalışmalarımız güçlü bir disiplinler arası yaklaşım gerektirmektedir. Bu nedenle, GAB’da yürütülen araştırmalar üniversiteler, devlet kurumları, kamu kuruluşları ve özel şirketlerle sıkı bir işbirliği içerisinde yürütülmektedir.


Daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.


Güvenlik Araştırmaları Birimi'nin bir projesi olan Direksiyon Eğitmenlerinin Sürekli Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Yoluyla Türkiye'de Daha Güvenli bir Trafiğe Doğru internet sitesi de sürücü eğitmenlerinin hayatboyu eğitimine yönelik hazırlanmış bir internet sitesidir.