/// // //
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


Hakkımızda

 

logo psyODTÜ Psikoloji Bölümü, üniversitemizin açılışının üçüncü yılı olan l959 yılında kurulmuştur. Uzun süre Sosyal Bilimler Bölümü adı altında toplanan Sosyoloji ve Psikoloji Lisans Programları'nın biri olarak faaliyet gösterdikten sonra 1982 yılında Psikoloji Bölümü adını almıştır. Bölümde yüksek lisans eğitim faaliyetleri 1984 yılında başlamıştır.

 
Psikoloji Lisans Programı çok yönlü bir perspektif içinde çeşitli temel becerileri kazandırmaya yöneliktir. Program, Deneysel, Klinik, Gelişim, Sosyal, Endüstri/Örgüt, ve Psikometri gibi çeşitli psikoloji alt alanlarıyla ilgili temel bilgileri vermekte ve öğrencilerimize bilimsel düşünme ve düşünce üretme becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Son yıllarda bilgisayar kullanımı ile ilgili derslerin programa eklenmesi ve bir bilgisayar laboratuvarının açılmasıyla, öğrencilerin bilgisayar konusunda donanımlı yetişmeleri hedeflenmektedir. Biyoloji ve Sosyoloji gibi zorunlu alan dışı dersler, öğrencilerin ilgileri doğrultusunda seçebilecekleri psikoloji dışı seçmeli dersler ve kayıt olabilecekleri yan dal programları ile öğrencilere çok yönlü bir bakış açısı kazandırılmaktadır.

 

Yukarıda özetlenen bilgi ve becerilerle donanmış olan mezunlar, psikolojinin belli bir alanında lisans-üstü eğitim yapabilmekte ya da çeşitli alanlarda iş hayatına atılmaktadır. Mesleki yetki ve yeterliği sağlayacak alanda uzmanlaşma için Psikoloji Bölümü daha önce de belirtildiği gibi çeşitli alanlarda Yüksek Lisans ile Sosyal ve Klinik Psikoloji Dalları'nda Doktora programı yürütmektedir.

 

Bölümün öğrencilerine akademik ve mesleki açılardan kazandırmayı hedeflediği nitelikler:

  • Öğrencilere temel psikoloji bilgisi kazandırılması
  • Öğrencilere bilimsel düşünce becerisi kazandırılması
  • Öğrencilere araştırma becerisi kazandırılması
  • Öğrencilere mesleki uygulama olanağı sağlanması
  • Öğrencilere etik prensiplerin kazandırılması