/// // //
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


Hurigül Bayram Gülaçtı

 

 

İletişim Bilgileri

Oda: 203A

Telefon: 5961

Eposta: gul.bayram@metu.edu.tr

Biography

M.S., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2014

B.S., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2012

Yüksek Lisans Tezi

“What Determines The Sibling Conflict Resolution Strategies of Adolescents? Parents, Siblings, or Temperament?”

Araştırma Alanları

Sibling relationships and conflicts, temperament, family interactions and conflicts, co-regulation, parent-child conversations.

Yayınları

 

Bayram-Gülaçtı, H. G., Elibol-Pekaslan, N., ve Şahin-Acar, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin sünnet olma deneyimlerine dair otobiyografik anılarının içerik analizi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 56(1), p.355-373. DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001477

 

Konferans Sunumları

Işık, H., Şahin-Acar, B., Özen, A., Gönül, B., Bayram-Gülaçtı, H., Elibol-Pekaslan, N., Deniz, P., Bürümlü, E., Çoban, İ., & Ülgen, P. (2016, Eylül) Nasıl bir Kadın/Erkek Olmak İstersin? Annelerin Ergen Çocukları ve Ergenlerin Kendileri ile ilgili Kadınlık/Erkeklik Tanımları. Poster sunumu, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

 

Elibol-Pekaslan, N., Alsancak, C., Bayram-Gulacti, H. G., & Sahin-Acar, B. (2016, January). The Effect of Parental Emotional Awareness on Children’s Ability of Metacognitive Regulation. Poster will be presented at the 2016 CEU Conference on Cognitive Development, Budapest, Hungary.

 

Bayram-Gulacti, H. G., Elibol-Pekaslan, N., & Sahin-Acar, B. (2015, July). Gender Differences in Autobiographical Memory Characteristics: Turkish College Students’ Menarche and Circumcision Memories. Oral presentation given at 14th European Congress of Psychology (ECP), Milan, Italy.

 

Bayram-Gulacti, H. G., & Berument, S. K. (2015, March). What Determines The Sibling Conflict Resolution Strategies of Adolescents? Parents, Siblings, or Temperament? Poster presented at Biennial Meeting of Society in Research for Child Development (SRCD), Philadelphia, PA.

 

Elibol, N., Bayram, H. G., & Berument, S. K. (2014, July). “Step by Step to School” Intervention Project: Increasing School Attachment of Turkish Elementary School Children in Low Socioeconomic Status, Poster presented at the 36th Annual Conference of International School Psychology Asssociation, Kaunas, Lithuania.

 

Misirlisoy, M., Alayli, A., Bayram, H. G.., Dundar, C., Gul, B., Kurdoglu, P., Temizel,S., Torenli, Z., Yurekli, O. (2011). Individual differences in susceptibility to memory illusions in the DRM paradigm. Poster Presented at the 5th International Conference on Memory, York, England.