/// // //
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


Sağlık Psikolojisi Araştırma Grubu

 

Psikolojinin yeni araştırma alanlarından olan Sağlık Psikolojisi alanında bilimsel çalışmalar yürütmek amaçlı kurulmuştur.

 

Grubumuzun üyelerinin büyük çoğunluğunu tez konularını Sağlık Psikolojisi alanında yapan yüksek lisans/doktora öğrencileri ve Sağlık Psikolojisi'ne ilgi duyan lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Bu öğrencilere çalışmalarının her aşamasında akademik destek vermek ve bu süreç sonunda çalışmaların literatüre kazandırılması grubun temel hedeflerindendir.

 

İnternet sayfasına erişmek ve daha fazla bilgi almak için tıklayınız.