Biyografi

|

|

Doktora, Sosyal Psikoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, devam ediyor

Yüksek Lisans, Psikoloji, Mersin Üniversitesi, 2014-2016

Lisans, Psikoloji, Uludağ Üniversitesi, 2010-2014

İlgi Alanları

1) Gruplararası İlişkiler, Çatışma ve Çatışma Çözümleri, Politik Psikoloji, Sosyal Kimlik

2) Bilgisayar Oyunları ve Anlatıları, Oyun & Davranış İlişkisi

Yayınları 

Çoksan, S. (2019). İç grubu kayırma ile iç ve dış gruba eşit davranmanın nedensel atıfları. Nesne, 7(14), 83-101. DOI: 10.7816/nesne-07-14-06

Yıldız-Çoksan, S., Aslan, A., Çoksan, S., & Okuyaz, Ç. (2019). Cognitive profile and academic achievement of children with absence epilepsy. Epilepsy & Behavior, 95, 95-99. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2019.04.001

Yıldız-Çoksan, S., & Çoksan, S. (2019). Demografik değişkenler açısından sağır olmayan yetişkinlerin sağır bireylere yönelik inanışları: Betimleyici bir ön çalışma. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi10(2), 147-155. http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2019.10.2.13

Çoksan, S. (2016). Sosyal kimlik özdeşimi ve iç grup normunun iç grup yanlılğı ile ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi. doi: 10.13140/RG.2.2.33748.45444

Sunumları

Çoksan, S., Şahin, M. S., & Yıldız-Çoksan, S. (2019). Violent games and agression: Moderator role of parentel guidance. XVIth Europan Congress of Psychology, Moscow (Poster Sunum).

Alma-Uzuntuna, L. & Çoksan, S. (2019). Hearings have colors: A mixed design study of synesthesia. XVIth Europan Congress of Psychology, Moscow (Sözlü Sunum).

Çoksan, S., Erdugan, C., & Öner-Özkan, B. (2018). Ortak öteki Suriyeli: Sosyal kimlik ve gerçekçi çatışma bağlamında Suriyeli temsili. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara (Sözlü Sunum). 

Yıldız-Çoksan, S., Aslan, A., Çoksan, S., & Okuyaz, Ç. (2018). Absans epilepsi hastası çocukların bilişsel profillerinin Wechsler Çocuklar için Zeka Testi IV ile incelenmesi ve akademik başarılarının değerlendirilmesi. Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara (Sözlü Bildiri).

Şahin, S. M. & Çoksan, S. (2017). The Relationship Between Attachment Style in Romantic Relationship, Love Type, Emotional Expression and Life Satisfaction, 15th European Congress of Psychology, Amsterdam (Sözlü Sunum).

Çoksan, S. & Tekman, H. G. (2016). Savaş Temalı Bilgisayar Oyunları Oynamanın Arap ve Amerikan Toplumlarına Karşı Sosyal Mesafe ile İlişkisi. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara (Poster Sunum). 

Çoksan, S. & Akgün, S. (2016). Sosyal Kimlik Özdeşimi ve İç Grup Normunun İç Grup Yanlılığı ile İlişkisi. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara (Sözlü Sunum). 

Çoksan, S. & Yetim, Ü. (2016). Meslekler Bağlamında Kültürel Benlik Kurgusu, Otantiklik ve Yaşam Doyumu İlişkisi. I. Eurasian Congress on Positive Psychology, İstanbul (Sözlü Sunum).

Projeler

Özdeşimin İç Grup Yanlılığı Üzerindeki Etkisinde Grup Normu ve Grup Formasyonunun Düzenleyici Rolü, TÜBİTAK 1002, Yürütücü, devam ediyor.

Object Orientation Across Languages, Psychological Science Accelerator, Araştırmacı, devam ediyor.

Gendered Prejudice, Psychological Science Accelerator, Araştırmacı, devam ediyor.

Ödül ve Burslar

Ödül - ODTÜ Geliştirme Vakfı Süreli Bilimsel Yayın Makale Ödülü (2019)

Ödül - Türkiye Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimciler Ödülleri - Yüksek Lisans Mansiyon Ödülü (2017)

Burs - Tübitak 2211-A Genel Doktora Yurtiçi Doktora Bursu (2017-2020)

Diğer

Yayınlanan çalışmaların datalarına erişmek için lütfen Research Gate profilimi ziyaret ediniz.

ORCID profilim için tıklayınız.

Yöksis profilim için tıklayınız.


Son Güncelleme:
14/08/2019 - 20:12