/// // //
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Doktora Programı

 

Başvuru Koşulları

 

Lisansüstü Sınav Sonucu: ALES or GRE sonucu (ALES EA 75)

İngilizce Yeterlilik Sonucu: METU IYS (75)

Referans Mektubu: 2 adet (ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu olmayan adaylardan isteniyor)

Niyet Mektubu: 1 adet İngilizce veya Türkçe niyet mektubu

Genel Not Ortalaması: 3/4.0 veya 80/100

 

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar mülakata çağırılacaktır.

 

Başvuru işleminin nasıl yapılacağını aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz.

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Başvuru Nasıl Yapılır?

 

Program koşulları ile ilgili güncel bilgiye ulaşmak için lütfen enstitü sayfasını ziyaret edin.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Program Koşulları

 

 

Lisansı derecesi psikoloji olan adaylar, yüksek lisanslarını başka alanda yapmış olsalar bile, ODTÜ Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Doktora programına başvurabilirler. Ancak, lisans derecesi psikoloji olmayan adayların ODTÜ Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Doktora programına başvurabilmesi için bilimsel hazırlık okumaları gerekmektedir.

 

Değerlendirmeler aşağıdaki oranlara göre yapılır:

50% ALES veya GRE

30% Genel Not Ortalaması

20% Mülakat

 

Programa kabul edilebilecek öğrenci sayısı yıldan yıla değişiklik gösterebilir.

 

 

Çalışma Alanları

 

Trafik ve ulaşım psikolojisi, kaza ve davranış modelleri, teorileri ve uygulama alanları, sürücü davranışı ve tutumunun sosyal psikolojisi, sürücülükte psikomotor ve bilişsel süreçlerdeki risk faktörleri, trafik psikolojisinde araştırma yöntemleri, kaza önleme ve güvenlik müdahale teknikleri, insan faktörü ve performansı, trafik mühendisliği, trafik güvenliği ve kaza araştırmaları, kentsel ulaşım sistemleri: planlama ve dizayn.

 

 

Zorunlu Dersler
PSY 510 Advanced Statistics for Psychology II (4 kredi) veya dengi bir ders
PSY 601
Proseminar in Psychology (3 kredi)
PSY 671 Supervised Research in Psychology I (3 kredi)
PSY 672 Supervised Research in Psychology II (3 kredi)
PSY 673 Supervised Research in Psychology III (3 kredi)
PSY 699

PhD Dissertation (Kredisiz)

PSY 9XX Special Studies/Topics (Kredisiz)
PSY 603 Seminar Series in Psychology I (Kredisiz) 

 

 

Seçmeli Dersler
Bölüm İçi / Dışı Seçmeli Ders 1 
Bölüm İçi / Dışı Seçmeli Ders 2
Bölüm İçi / Dışı Seçmeli Ders 3
PSY 519
Human Factors and Performance
PSY 570 Overview to Traffic and Transportation Psychology
PSY 571

Accident and Behavioral Models, Theories, and Its Implications

PSY 572 Social Psychology of Driver Behavior and Attitudes
PSY 573 Risk Factors for Psychomotor and Cognitive Processes in Driving
PSY 574 Research Methods of Traffic Psychology
PSY 576 Situation Awareness: Theory and application
PSY 578 Accident Prevention and Safety Intervention Techniques
PSY 662
Advanced Issues in Organizational Safety Culture and Climate
PSY 676
Advanced Issues in Driving Simulator
PSY 677
Driver Testing, Selection, and Training
PSY 678 Brain, Neuropsychology and Driving