/// // //
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


Trafik Psikolojisi Yüksek Lisans Programı

(Tezli Yüksek Lisans)

 

Başvuru Koşulları

 

Lisansüstü Sınav Sonucu: ALES veya GRE sonucu (ALES EA 75)

İngilizce Yeterlilik Sonucu: METU IYS (75)

Referans Mektubu: 2 adet (ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu olmayan adaylardan isteniyor)

Niyet Mektubu: 1 adet İngilizce veya Türkçe niyet mektubu

Genel Not Ortalaması: 2.5/4.0 veya 75/100

 

 

Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Yüksek Lisans Programı öğrencilere Trafik Psikolojisi hakkında ileri teorik, ampirik ve metodolojik bilgi sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

 

Ayrıca bu program aşağıdaki imkanları sunmaktadır:


Trafik kazalarına bağlı ölümlerin, istemsiz yaralanmaların ve ekonomik kaybın azaltılmasına yönelik bilimsel katkının sağlanması.


İhtiyaç duyulan trafik ve ulaşım güvenliğine yönelik insan kaynağının yetiştirilmesi.

 

Araştırmaların niceliğinin ve niteliğinin artırılması.

 

Hem yerel, hem bölgesel hem de uluslararası değişim programlarına, seminer, atölye çalışmaları, konferans ve etkinliklere katkı ve katılım sağlanması.

 

Araştırma ve uygulama alanında küresel rekabeti sürdürebilecek yetenekteki gerekli alt yapıyı/laboratuar oluşturmak.

 

İnsan faktörünün önemli rol oynadığı alanlarda ölçüm araçları, eğitim modülleri, prototipler vb. araçların geliştirilmesi.

 

Disiplinler arası çalışma konularını ön planda tutan ve uluslararasılaşmayı amaç edinen nitelikli bir lisansüstü program oluşturulmak.

 

 

Başvuru işleminin nasıl yapılacağını aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz.

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Başvuru Nasıl Yapılır?

 

Program koşulları ile ilgili güncel bilgiye ulaşmak için lütfen enstitü sayfasını ziyaret edin.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Program Koşulları

 

 

Çalışma Alanları


Trafik ve ulaşım psikolojisi, kaza ve davranış modelleri, teorileri ve uygulama alanları, sürücü davranışı ve tutumunun sosyal psikolojisi, sürücülükte psikomotor ve bilişsel süreçlerdeki risk farktörleri, trafik psikolojisinde araştırma yöntemleri, kaza önleme ve güvenlik müdahale teknikleri, insan faktörü ve performansı, trafik mühendisliği, trafik güvenliği ve kaza araştırmaları, kentsel ulaşım sistemleri: planlama ve dizayn.

 


Dersler
PSY 500
Advanced Statistics for Psychology II
PSY 570
Trafik ve Ulaşım Psikolojisine Genel Bakış
PSY 571
Kaza ve Davranış Modelleri, Teorileri ve Uygulama Alanları
PSY 572
Sürücü Davranışı ve Tutumunun Sosyal Psikolojisi
PSY 573
Sürücülükte Psikomotor ve Bilişsel Süreçlerdeki Risk Faktörleri
PSY 574
Trafik Psikolojisinde Araştırma Yöntemleri
PSY 578
Kaza Önleme ve Güvenlik Müdahale Teknikleri
PSY 519
İnsan Faktörü ve Performansı
CE 555
Trafik Mühendisliği I
CE 452
Trafik Güvenliği ve Kaza Araştırmaları

CRP 454

Kentsel Ulaşım Sistemleri: Planlama ve Dizayn