/// // //
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


Yandal Mezuniyeti

 

Öğrenci 2 dönem izinsiz olarak ders almazsa, yandal programı ile ilişiği kesilir. İzin alabilmek için Psikoloji Bölüm sekreterliğinden alınan matbu dilekçe doldurulup, gerekçe (neden ders alınamadığı)  belirtilmesi gerekir. Bu gerekçe yandal danışmanınız tarafından da onaylandıktan sonra fakülte yönetim kurulu kararıyla da onaylanırsa, öğrenci o dönem için yandal programından izinli sayılır. Örneğin, Erasmus programına gidecek bir öğrencinin durumu gibi. Eğer ders çakışması nedeniyle yandal programına kayıt yaptıramıyorsanız, bir çizelge üzerinde hiç ders alamadığınızı göstermeniz gereklidir.

 

Anadal programından mezun olan öğrenciye, yandal programını tamamlayabilmesi için 1 dönem daha hak tanınır. Yandal programında fazladan ders almak isteyen öğrenciler, bu dersi NI veya kredili olarak alabilirler.

 

Daha fazla bilgi için lütfen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasındaki yandal yönergesini inceleyiniz.