/// // //
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


Yandal Program İçeriği ve Dersler

 

Psikoloji yandal programı toplam 6 dersten oluşmaktadır. Bunlardan zorunlu olan ders PSY 100 “General Psychology” dersidir. Geriye kalan 5 ders ise seçmelidir. Seçmeli dersler aşağıda belirtilen 3 farklı alanda yer alan dersler arasından seçilir. Öğrenciler aşağıda belirtilen 3 alanın her birinden en az bir ders almak zorundadır. Kalan 2 dersi ise öğrenciler aşağıda belirtilen alanlar arasından istedikleri alan ya da alanlardan alabilirler.


Zorunlu Ders

Kredi

2330100 General Psychology 3

Kategori 1: Temel Psikolojik Süreçler

2330281 Experimental Psy I: Learning 4
2330284 Experimental Psy II: Cognition 4
2330374 Biological Psychology 4
2330482 Memory 3
2330483 Psychopharmacology 3
Bölüm tarafından onaylanan diğer dersler.

Kategori 2: Sosyal/Gelişim/Endüstri/Örgüt Psikolojisi

2330150 Understanding Social Behavior 3
2330221 Developmental Psychology I 4
2330222 Developmental Psychology II 4
2330335 Industrial Psychology 4
2330355 Consumer Behavior 3
2330454 Social Psychological View of Media 3
2330455 Psychology of Self and Attachment 3
2330456 Applied Social Psychology 3
Bölüm tarafından onaylanan diğer dersler.

Kategori 3: Kişilik Psikolojisi / Klinik Psikoloji

2330240 Coping with Stress 3
2330340 Theories of Personality 4
2330342 Psychopathology 4
2330371 Emotion 3
2330445 Psychology of Disasters 3
2330442 Clinical Psychology 4
2330449 Introduction to Health Psychology 4
Bölüm tarafından onaylanan diğer dersler.

 

Öğrenci yandaldan aldığı derslerden anadal derslerine saydırabilir. Ancak saydırırken sadece 6 krediyi iki dalınıza da saydırma hakkınız vardır. 6 krediden fazla saydırdığınızda yandaldaki krediler eksik düşer ve öğrenci yandal programından mezun olamaz.