/// // //
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


Yaz Stajı

yaz stajı logo

 

 

Yaz Stajı Formları ve Belgeleri

 

 Staj Dersinin Amacı ve Kapsamı

 

Psikoloji Bölümü lisans öğrencilerimiz için çeşitli kurumlarda kazanacakları deneyim, kuramsal bilgilerinin pekişmesi, değişik kurumlarda yapılan uygulamaları tanımaları ve çeşitli meslek gruplarının bir ekip olarak nasıl bir arada çalıştıklarını gözleyebilmeleri açısından çok önemlidir. Bu dersin amacı, ODTÜ Psikoloji Bölümü öğrencilerinin ilgili kurumlarda, kuramsal eğitimlerinde öğrendikleri konuları bir danışmanın gözetimi altında gözlem ve uygulama yaparak pekiştirmeleridir. Staj dersinde öğrencilerden devam edecekleri kurum yetkililerince uygun görüldüğü taktirde, aşağıda belirtilen konularda deneyim kazanmaları beklenmektedir.

 

1. Gözlem Yapmak: Kurumun çeşitli faaliyetlerini ve kurumun işleyiş kurallarını izlemek.

 

2. Aktif Katılım ve Uygulama Yapmak : Kurum faaliyetlerine mümkün olduğunca aktif olarak katılmak ve psikoloji alanındaki bilgi ve becerilerini kullanmak.

 

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, lisans öğrencilerimizin ardışık 30 iş günü boyunca, tam zamanlı olarak stajlarına devam etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin devamları, Bölüm tarafından yollanacak Staj Devam Formu ile gittikleri kurum tarafından takip edilecektir. Ayrıca, staj süresince öğrencinin gösterdiği performansın, Stajyer Performans Değerlendirme Formu kullanılarak kurum yetkilisi tarafından değerlendirilmesi istenecektir. Staj yapan öğrencilerin staj dönemi sonunda, staj yapılan kurum, faaliyetleri ve stajın kendilerine katkıları konularını içeren kapsamlı bir Staj Raporu hazırlamaları gerekmektedir.

 

Staj Performansının Bölüm Tarafından Değerlendirilmesi

 

Öğrencinin yaz stajı dersindeki performansı; stajın yapıldığı kurumda öğrenciye danışmanlık yapan kişi tarafından doldurulan Staj Devam Formu ve Stajyer Performans Değerlendirme Formu ve de öğrencinin hazırlayacağı Staj Raporu dikkate alınarak, Psikoloji Bölümü’ndeki staj danışmanı olan öğretim üyesi tarafından değerlendirilecektir. Staj Devam Formu ve Stajyer Performans Değerlendirme Formu, bu protokolün imzalanmasından sonra staj yapacak öğrenci aracılığıyla ilgili kuruma gönderilecektir. Staj dönemi sonunda öğrenciye danışmanlık veren kurum elemanı tarafından doldurulan bu formlar kapağı imzalanmış zarf içinde, öğrenci tarafından bölüme getirilecektir.

 

Yaz Stajı Formları ve Belgeleri