/// // //
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


Yaz Stajı Formları ve Belgeleri

 

yaz stajı formları logo

 

Yaz stajı ile ilgili formlar ve belgeler aşağıda listelenmiştir.

 

Staj belgelerini teslim ederken aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

  1. Staj Başvuru Dilekçesini doldurunuz.
  2. Psikoloji Bölüm Başlanlığı'nın (Bölüm başkanı ya da yardımcılarından birinde) onayını alınız.
  3. Bölüm mührünün/kaşesinin basıldığından (bu işlem bölüm sekreterliği tarafından yapılır) emin olunuz.

 

Staj Başvuru Dilekçeleri

Zorunlu Staj Başvuru Dilekçesi

Gönüllü Staj Başvuru Dilekçesi

Staj Başvuru Dilekçesi Örneği

 

 

2017 Yaz Stajı Bilgilendirme Eğitimi Notları

2017 Yaz Stajı Bilgilendirme Eğitimi Notları (.pdf)

Yaz Stajı Protokolü

Yaz Stajı Yönergesi

Staj Bilgi Formu

Staj Devam Formu

Stajyer Performans Değerlendirme Formu

Staj Yapılan Kurumlar