/// // //
FACULTY OF ARTS AND SCIENCESDEPARTMENT OF PSYCHOLOGY


Zeynep Ertekin

 

 

Contact Info

E-mail: zertekin@metu.edu.tr

Room: B218

Tel: 5997

Biography

Ph.D., Developmental Psychology, Middle East Technical University, 2014-Continue

M.S., Developmental Psychology, Middle East Technical University, 2014

B.S., Middle East Technical University, 2012

 

Research Interests

Development of children under risk, institutionalized children, self-development, self-regulation skills, and executive functioning in pre-school children.

 

Publications

Memişoğlu, A., Ertekin, Z., Taşfiliz, D. (2015). Şiddete tanıklık etmiş çocukların sosyal ve dil gelişimleri ile ebeveynlerine yönelik müdahale programı: kozaprojesi.[Intervention program for children and mothers who are women protective centers]. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1, 717–729.

 

Ertekin, Z. (2014). The Effects of Care Types and Temperament on Self Concept and Self-Regulation Skills of Children Under The Care of Social Services. (Unpublished Master Thesis). Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences, Ankara.

 

Conference Presentations

Presentations in Peer-Reviewed International Conferences

 

Ertekin, Z. & Berument, S.K. (2017). Attention Skills of Institutional Infants: Turkish Care Type Study. Poster paper was presented in the the18th European Conference on Developmental Psychology in August 29 – September 1, at Utrecht, the Netherlands.

 

Ertekin, Z. & Berument, S.K. (2017). Testing the Role of Temperament and Care Types on Self-development of Children in Care: Turkish Care Types Study. Poster paper was presented in the to the Biennial Meeting of Society for Research in Child Development (SRCD) in April 6 - 8, 2017, Austin, Texas, USA

 

Ertekin, Z., Memişoglu Sanlı, A., & Berument, S.K. (2017). Examining the Effects of Institutional Care and Temperament on Executive Functioning of Children Longitudinally: Turkish care types study. Poster paper was presented in the Biennial Meeting of Society for Research in Child Development (SRCD) in April 6 - 8, 2017, Austin, Texas, USA

 

Bayram-Gulacti, H. G., Berument, S.K., Ertekin, Z., & Karakaya, S. (2017). Growth Rates in Elicited Imitation and Memory Development of Children in Turkish Care Types Study: The Moderating Role of Temperament. Poster paper was presented in the Biennial Meeting of Society for Research in Child Development (SRCD), in April 6 - 8, 2017, Austin, Texas, USA

 

Memişoğlu Sanlı, A., Kazak Berument, S., & Ertekin, Z. (2017). Moderating effects of perceptual sensitivity on the language development growth rates of children in care:Turkish care types study. Poster paper was presented in the Biennial Meeting of Society for Research in Child Development (SRCD), in April 6 - 8, 2017, Austin, Texas, USA

 

Golcuk, M., Berument, S.K., Yavaslar, Y., Ertekin, Z., & Doğru, O.C. (2017). The role of temperamental characteristics on growth rates of Theory of Mind: Turkish care types study. Poster was presented in the Biennial Meeting of Society for Research in Child Development (SRCD), in April 6 - 8, 2017, Austin, Texas, USA

 

Ertekin, Z. & Şahin-Acar, B. (2015). The Effect of Maternal Sensitivity on Both Children and Mothers’ Verbal and Behavioral Expressions during Playing With their Children. Poster presented in the Biennial Meeting of European Congress of Psychology in July 7-10, 2015 at Milan, Italy

 

Ertekin, Z. & Berument, S.K. (2015). The Effects of Care Types and Temperament on Children’s Self Concept and Self-Regulation Skills. Poster presented in the Biennial Meeting of Society for Research in Child Development (SRCD) in March 19- 21, Philadelphia, Pennsylvania, USA

 

Ceylan, S., Çeviker, G., Ertekin, Z., Taşfiliz, D., & Berument, S, K. (2015). Comparing Cognitive Development of Children Residing in Institutions, Group Homes, Care Villages and Foster Care in Turkey. Poster presented in the Biennial Meeting of Society for Research in Child Development (SRCD) in March 19 -21, Philadelphia, Pennsylvania, USA

 

Memişoğlu, A., Berument, S.K., Ertekin, Z. (2015). The Effects of Care Types and Temperament on Children Under the Care of Social Services in Turkey in Terms of Social Competency. Individual Paper Presentation presented in the Meeting of 17th European Congress Of Developmental Psychology (ECDP) in September 8-12, at the University of Minho, Braga, Portual.

 

Presentations in Peer-Reviewed National Conferences

 

Ertekin, Z. & Berument, S.K. (2016). Devlet Bakımı Altında Kalan Çocuklar da Benlik Gelişimi ve Mizacın (Yatıştırılabilirliğin) Düzenleyici Rolü. Bireysel Sunum, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir.

 

Ertekin, Z. & Berument, S.K. (2016). Bakım Çeşidinin ve Mizacın Devlet Bakımı Altında Kalan Çocukların Positive Benlik Algıları ve Kendini Denetleme Becerileri Üzerindeki Etkisi. Panel Sunum. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir.

 

Bayram-Gulacti, H. G., Berument, S.K., Ertekin, Z., & Çeviker-Beki, G. (2016). Çocuklarda Söyletimli Öykünme Farklılıkları: Bakım Çeşitlerinin Karşılaştırılması ve Mizacın Düzenleyici Rolü. Bireysel Sunum, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir.

 

Ceylan, S., Berument, S.K., & Ertekin, Z. (2016). Bakım Çeşitlerine göre Çocuklarda Bellek ve Dikkat Gelişiminin Karşılaştırılması ve Mizacın Düzenleyici Rolü. Panel Sunum.19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir.

 

Memişoğlu, A., Ertekin, Z., & Taşfiliz, D. (2015). A Social, Language and Parental Intervention Program For Children Exposed to Domestic Violence: The Cocoon Project. Poster presented in the Meeting of Third International Child Development and Education: Early Intervention in 11-13 March, Ankara, Turkey