Biography

  M.S. Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Bilişsel Psikoloji (devam ediyor)

  B.S. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2018

Research Areas

Çağrışım Belleği, Tanıma Belleği

Publications

Neale, D., Clackson, K., Georgieva, S., Dedetas, H., Scarpate, M., Wass, S. and Leong, V. (2018). Toward a Neuroscientific Understanding of Play: A Dimensional Coding Framework for Analyzing Infant–Adult Play Patterns. Front. Psychol. 9(273) doi:10.3389/fpsyg.2018.00273-68.

Conference Presentations

Dedetaş, H., Yüksel, E. M., & Kılıç, A. (2018, November). Madde özelliklerinin ipuçlu hatırlama üzerine etkisi. Poster Sunumu. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Turkey.

Dedetaş, H., Candan, Y. Ö. N., Ceylan, E. H., Filiz, G., Yüksel, E. M., Mısırlısoy, M. (2018, November). Bağlam düzeyi uyumluluk oranı (BDUO) etkisi: Tekrar çalışması. Poster sunumu. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Turkey.

Yüksel, E. M., Dedetaş, H., Poyraz, E. N. & Kılıç, A. (Eylül, 2017). Kelime özelliklerinin ipuçlu hatırlama üzerindeki etkisi. Sözel sunum. IV. Deneysel Bilişsel Psikoloji Sempozyumu, İzmir, Turkey

Awards

Poster Bildiri Yarışması 3.lük Ödülü: 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 15-18 Kasım, Ankara, Türkiye. (2018)


Last Updated:
30/10/2020 - 14:17