/// // //
FACULTY OF ARTS AND SCIENCESDEPARTMENT OF PSYCHOLOGY


Burcu Arslan

 

burcu arslan

 

Contact Info

Office: B203B

Phone: +90 312 210 5962

Email: barslan.psy@gmail.com

Conference Presentations

Arslan B, Öz B. (2016, Eylül). Trafik Ortamlarında Portre Kültür Değerleri ve Yaya Davranışlarının İlişkisi. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, Sözlü sunum, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.