Biography

 

Conference Presentations

Arslan B, Öz B. (2016, Eylül). Trafik Ortamlarında Portre Kültür Değerleri ve Yaya Davranışlarının İlişkisi. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, Sözlü sunum, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.


Last Updated:
12/07/2019 - 11:40