/// // //
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


Yandal Programı

yandal programı logo


Başvuru ve Kabul Şartları

 

Psikoloji Bölümü’nde çift anadal programı olmayıp, bölümün önerdiği tek program yandal programıdır. Yandal programına başvuru Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın duyurduğu tarihler arasında, ÖİDB’ye yapılmaktadır. Psikoloji Bölümü yandal kontenjanı, bölüm tarafından önerilmekte ve ilgili yönetim kurulu tarafınca belirlenmektedir. Genellikle kontenjan 5 kişi ile sınırlanmıştır. Yandal programına başvuru şartları ÖİDB ve ilgili yönetmeliklerce belirlenmektedir.

 

Yandal programı yönergesine bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Psikoloji Bölümü yandal programına öğrenci kabulü not ortalamasına (CGPA) göre yapılmaktadır. Buna göre her fakülteden en fazla iki öğrenci olması kaydıyla, en yüksek ortalamaya sahip öğrenciler kontenjan el verdiğince kabul edilir. Örneğin öğrenciler ortalamaya göre sıraya girdiklerinde, en yüksek üçüncü ortalamaya sahip öğrencinin bağlı bulunduğu fakülteden daha önce iki öğrenci kabul ediliyorsa, bu öğrenci bu başvurusunda yandala kabul edilemez. Buradaki amaç, fakülte bazında oluşabilecek farklı not dağılımlarını da dikkate alarak, psikoloji bilimini farklı fakültelerden ilgili öğrencilere duyurabilmektir. Aynı zamanda kontenjanın belirlediği miktarda yedek öğrenci de belirlenir. Kabul edilen öğrencilerin yandal programını tercih etmemeleri durumunda yedek listeden öğrenciler sırasıyla kabul edilir. Öğrencinin daha önceden aldığı psikoloji bölümü dersleri varsa, bu dersler yandal programına saydırılabilir.

 

Yandal İçeriği

 

Yandal Mezuniyeti