Biography


   Ph.D. Social Psychology Jacobs University (BIGSSS), 2016.

M.S., Social Psychology, Middle East Technical University, 2010.

B.S., Middle East Technical University, 2008.

  


Research Interest


Social Identity

Intergroup Relations

Stereotype, Prejudice, and Discrimination

Psychology of Gender

Implicit Attitudes & Implicit Measures

Well-Being


Publications in Peer-Reviewed Journals


Korkmaz L., & Tasman, D. R. (2020). Kimin ne söylediği verilen bilgiye yönelik değerlendirmeyi ve kolektif suçluluğu etkiler mi? [Does “who says what” has an influence on the evaluation of the message and collective guilt?] Türk Psikoloji Dergisi 35(Special Issue). doi:10.31828/tpd1300443320200905x000039

Korkmaz, L., & Cingöz-Ulu B. (2020). The Immigrant and the citizen: Out-group evaluations and well-being of Turkish immigrants from Bulgaria. Psychological Reports (Advanced online publication). https://doi.org/10.1177/0033294120954136.

Korkmaz, L., Yurtören, D. D., & Tümözen, T. Tükendim, tükendim, tükendim artık! Üniversite öğrencilerinde tükenmişliğe neden olan faktörler [I am burnout now! Factors leading to burnout in university students]. Klinik Psikoloji Dergisi 4(2), 106-123). https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000025

Balcı, B. B., &, Korkmaz, L. (2020). Yas sürecine ı̇lişkin sosyal temsiller üzerine niteliksel bir çalışma [A qualitative research on the social representation of mourning]. Nesne Psikoloji Dergisi, 8(16), 95-111. doi: 10.7816/nesne-08-16-07.

Akbaş, G., & Korkmaz, L. (2017). Kadın Yöneticiler: Görünmez engellerin gölgesinde yükselme çabası [Women managers: Struggle to rise in the shade of invisible obstacles]. İş ve İnsan Dergisi4(2), 73-86.

Korkmaz, L. (2017). Tutumlarımızın ne kadar farkındayız? Örtük tutumlar ve örtük ölçüm yöntemleri [To what extent do we aware of our attitudes? Implicit attitudes and implicit measures]. Türk Psikoloji Yazıları20(40), 109-127.


Book Chapters 


Korkmaz, L. (2018). Stres kaynağı ve stresten koruyucu faktör olarak sosyal kimlik [Social Identity as a source of and as a protective factor from stress]. In A. Örs Gevrekci (Eds.), Hücreden topluma stres [Stress from cell to society] (pp. 117-128). Türk Psikologlar Derneği Yayınları


Newspaper Articles


Korkmaz, L., (April 19, 2014). Toplumsal cinsiyet rolleri neden değişmeli? [Why gender roles should change?]. Bianet. http://www.bianet.org/biamag/diger/155048-toplumsal-cinsiyet-rolleri-neden degismeli

Akbas, G., & Korkmaz, L. (March 16, 2014). Kadınlar günü mesajlarındaki örtük değersizleştirme [Implicit devaluation in Women’s Day messages]. Bianet. http://www.bianet.org/bianet/kadin/154207-kadinlar-gunu-mesajlarindaki-o...


Translations


Sommers-Flanagan, J., & Sommers-Flanagan, R. (2015). Klinik görüşme [Clinical interviewing]. (G. Akbaş, & L. Korkmaz, Trans.). İstanbul: İthaki Yayınevi. (Original work published 2003)


Other Publications


Korkmaz, L. (2017). Başarmak ya da başar(a)mamak işte bütün mesele Bu! Kalıpyargı tehdidi etkisine genel bir bakış [To succeed or to not to succeed! An overview on stereotype threat]. ONTO, 15, 7-14.

Korkmaz, L. (2017). Mağdurun gözünden ayrımcılık [Discrimination from the victim’s perspective] PiVOLKA 7(24), 6-9.

Eldoğan, D., Korkmaz, L., Yeniçeri, Z., & Kökdemir, D. (2017). Akademik yazım kuralları kitapçığı [Academic writing manual] (5th  ed.). Başkent Yayınları.

Eldoğan, D., Korkmaz, L., Helvacı, E., Yeniçeri-Kökdemir, Z., & Kökdemir, D. (2015). Akademik yazım kuralları kitapçığı [Academic writing manual] (4th  ed.). Başkent Üniversitesi.

Korkmaz, L. (2012). İçimdeki müzik [Music inside me]. PiVOLKA, 22(7), 5-8.

Korkmaz, L. (2012). Ulusal kimliğin semboller ve Erovizyonla temsili. [Representation of national identity through Eurovision].  PiVOLKA, 21(7), 5-8.

Akbaş, G., & Korkmaz, L. (2007). Ölçek uyarlaması (adaptasyon) [Scale adaptation]. Türk Psikoloji Bülteni, 40(13), 15-16.


Conference Presentations


  • International Conference

Korkmaz, L. (2016). Gender-based prejudices at the implicit level. Panel: Gender plasticity: Gender roles from neurons to society. Languages, Cultures and Gender: II. Literature and Cultural Studies Conference, May 11-13, Ege University, İzmir- Turkey.

Yeniçeri, Z., Korkmaz, L., & Kökdemir, D. (2015). An existential alliance of Byronic and “Lilithian” heroes. International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies, October 9-11, Middle East Technical University, Ankara- Turkey.

Korkmaz, L. (2015). A matter of context: complex relations between self, identity and well-being. 38th Annual Meeting of International Society of Political Psychology, July 3-6, San Diego- USA.

Korkmaz, L., & Cingöz-Ulu, B. (2015). Immigrant identity and citizenship identity as predictors of well-being: The case of Turkish-Bulgarian immigrants. 38th Annual Meeting of International Society of Political Psychology, July 3-6, San Diego- USA.

Çırakoğlu, O. C., Korkmaz, L., Öztop, P., & Yeniçeri, Z. (2014). The role of perceived dangerousness in perception of mental disorders and other deviant behaviors: A multidimensional scaling study. 3rd European Conference on Mental Health, September 10-12, Tallinn- Estonia.

Korkmaz, L., & Kappas, A. (2014). The effects of self and in-group related attitudes in predicting well-being. General Meeting of European Association of Social Psychology, July 9-12, Amsterdam- The Netherlands.

Korkmaz, L., & Cingöz-Ulu, B. (2014). Individual and group based resources in predicting well-being: The Turkish minority in Bulgaria. Annual Meeting of International Society of Political Psychology, July 4-7, Rome- Italy.

Korkmaz, L., & Kappas, A. (2014). Negativity towards Kurds in Turkey: The influences of contact and perceived threat. Annual Meeting of International Society of Political Psychology, July 4-7, Rome- Italy.

Korkmaz, L. (2014). Why should we fight against discrimination? The effects of discrimination on well-being and identity. 5th Annual Tajfel Seminar, Social Identities in Conflict, June 22, Warsaw- Poland.

  • National Conference

Korkmaz L., & Tasman, D. R. (2019). Kimin ne söylediği verilen bilgiye yönelik değerlendirmeyi ve  kolektif suçluluğu etkiler mi? [Does “who says what” has an influence on the evaluation of the message and collective guilt?] III. Sosyal Psikoloji Kongresi, 20-21 Aralık, Kadir Has University- İstanbul.

Bayrak, F., & Korkmaz L. (2019). İç grupla özdeşleşme ve ı̇ç grup kayırmacılığı arasındaki ı̇lişkide ahlakın düzenleyici rolü [Morality as a Moderator of the relationship between ingroup identification and ingroup favoritism]. III. Sosyal Psikoloji Kongresi 20-21 Aralık, Kadir Has University- İstanbul.

Korkmaz L., & Akbaş, G. (2018). Kadın yöneticiler hangi koşullarda tercih edilir? Cam uçurum etkisinde şirket prestijinin rolü [In which conditions are women preferred as a manager? The role of company’s prestige on the effect of glass cliff]. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, November 15-17, Ankara- Turkey.

Balcı, B. B., & Korkmaz L.  (2018). Yas sürecine ı̇lişkin sosyal temsiller üzerine niteliksel bir çalışma [A qualitative research on the social representation of mourning]. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, November 15-17, Ankara- Turkey.

Yurtören, D. D., & Korkmaz L. (2018). Tükendim, tükendim, tükendim artık! Üniversite öğrencilerinde tükenmişliğe neden olan faktörler [I am burnout! The factors leading to burnout in university students]. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, November 15-17, Ankara- Turkey.

Korkmaz, L. (2017).  Ayrımcılık algısının bir sonucu olarak kimliklenme(me)k [(Dis)identification as a response towards discrimination]. II. Sosyal Psikoloji Kongresi, November 27-29, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus.

Korkmaz, L. (2016).  Kendi grubunu sevmem başka grupları sevmememi gerektirir mi? Sosyal kimlik ve dış-grup tutumları arasındaki ilişkide belirleyici faktörler [Does loving my group require not to loving other groups? The factors affecting the relationship between social identification and out-group attitudes]. I. Sosyal Psikoloji Kongresi, November 17-19, Başkent University, Ankara- Turkey.

Korkmaz L., & Yeniçeri Z. (2016). Lilith’in sosyal temsili üzerinden cinsiyetçiliği anlamak [Understanding sexism through the social representation of Lilith]. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, September 5-9, İzmir- Turkey. 

Us, E. Ö., Korkmaz, L., Yeniçeri, Z., & Kökdemir, D. (2016). Kadınların izi(nde): Gaia, Ak Ana ve Lagertha [On the trail of women: Gaia, Ak Ana, and Lagertha]. YBÜ Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı III, April 25-27, Milli Kütüphane- Ankara- Turkey.

Cingöz-Ulu, B., & Korkmaz, L. (2012). Algılanan ayrımcılık ve iyilik hali ilişkisinde grup kimliği kaynaklarının aracı rolü [Mediating role of group resources for the relationship between perceived discrimination and well-being]. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, April 25-28, İstanbul- Turkey.


Invited Talks (Selected)


(2020, December). Sıradanlaş(tırıl)mış cinsiyetçilik: Örtük formlarıyla cinsiyetçilik [Banality of sexism: Implicit forms of sexism]. ODTÜ Psikoloji Topluluğu, Middle East Technical University, Ankara- Turkey.

(2020, May) Panel: Eğitimde toplumsal cinsiyet: Sosyal psikolojik yaklaşımlar [Panel: Gender in education: Social psychological perspectives]. Eğitimde Fark Yarat Zirvesi, TED University, Ankara-Turkey.

(2019, February) Toplumsal cinsiyet psikolojisi [Psychology of gender]. Çankaya Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Topluluğu, Çankaya University, Ankara- Turkey.

(2019, May) Farklı yüzleriyle önyargı: Önyargılarımızla yüzleş(ebil)mek! [Prejudice with different aspects: Facing our prejudices]. Bilkent Üniversitesi Psikoloji Topluluğu Seminerleri, Bilkent University, Ankara- Turkey.

(2018, December) Cinsiyetçiliğin görünmeyen yüzünü keşfetmek! [Exploring the invisible side of sexism]. Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi Seminerleri, Türk Psikologlar Derneği, Ankara- Turkey.

(2018, May) Önyargı ve altı üstü farkındalık! [Prejudice: Simply and only awareness].  Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Topluluğu Seminerleri, Hacettepe University, Ankara- Turkey.

(2017, June) Cinsiyetçilik [Sexism]. Panel: Cinsiyet ve dezavantajlı gruplar. Sinop Barosu Seminerleri, Sinop Barosu, Sinop- Turkey.

(2016, November) Bir göç hikayesi: Gidenler ve kalanlar [A migration story: Departers and remainers]. Başkent Psikoloji ile 42' seminerleri, Başkent University, Ankara- Turkey.

(2015, May). Panel: Game of Thrones: Demir taht kimin hakkı? Kılıçların ve ejderhaların gölgesinde psikoloji [Panel: Game of Thrones: Who does deserve iron throne? Psychology in the shade of swords and dragons]. ODTÜ Bilim Günleri, Middle East Technical University, Ankara- Turkey. 


Supervised and Completed Master's Theses


Fatih Bayrak (2019). Morality as a Moderator of the relationship between ingroup identification and ingroup favoritism.

Zeynep Kara (2019). The social construction of gender: How do we perceive different gender expressions? 


Membership in Scientific and Professional Organizations

Turkish Psychological Association

Political Psychology LaboratoryLast Updated:
15/12/2021 - 21:04