Dr. Sezen Kışlal TÜBİTAK 2232 "Uluslararası Lider Araştırmacı Bursu" ile bölümümüze katılmıştır. Dr. Kışlal belleğin bütünleştirme süreçlerine ilaçla müdahale ile kanser hastalarında görülen beklentisel bulantıyı önlemek amaçlı klinik öncesi araştırmalarını bölümümüz bünyesinde sürdürecektir. Dr. Kışlal bu prestijli proje kapsamındaki çalışmalarına, 5 lisansüstü bursiyeri ve bir post-doktoralı araştırmacıdan oluşan ekibi ile devam edecektir.

Dr. Kışlal; projesi hakkında bizlere detaylı bilgi verdi:

"TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında yapacağım projede; klinik öncesi çalışmalarla kanser hastalarında görülen beklentisel bulantıyı önlemeyi hedeflemekteyim. Beklentisel bulantı ve kusma, kemoterapinin en yaygın görülen yan etkilerindendir. Antiemetik ilaçlar tarafından bir miktar kontrol edilse de, bulantı, kemoterapi tedavisinin en rahatsız edici bileşeni olarak kalmaktadır ve hastalarda bulantı korkusu "beklentisel bulantı" olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde hastaların %30'unun beklentisel bulantıdan rahatsız olduğu bilinmektedir ve bu durum hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltıp, tedavinin devam ettirilmemesine neden olmaktadır. TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında projemde yenilikçi bir yaklaşım sunarak, belleğin bütünleştirme sürecine (memory consolidation) ilaçlarla müdahale ederek beklentisel bulantının önlenmesini amaçladım. Disiplinler arası çalışmanın örneği olan bu proje, beklentisel bulantıdaki cinsiyet farklılıklarını araştırmak ve bunun altında yatan nöral temeli anlamak, kanser hastalarında hedefe yönelik tedaviler geliştirmek ve olası risk faktörlerini anlamak için büyük bir öneme sahip olacaktır."

Sezen Hocamızı tebrik ediyoruz ve araştırmalarında başarılar diliyoruz.


Last Updated:
26/10/2020 - 14:47