Biography

  Ph.D., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Psikoloji - devam ediyor.

  M.S., Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, 2019

  B.S., Çağ Üniversitesi, Psikoloji, 2016

Research Areas

Gruplar arası ilişkiler, Toplumsal cinsiyet araştırmaları, Hazırlama Etkisi

Master's Thesis

Gruplar Arası Tehdit ve Empatinin Suriyeli Göçmenlere Yönelik Açık ve Örtük Tutumlar Üzerindeki Etkisi (2019).

Conference Presentations

Hürriyetoğlu, H. & Abayhan, Y. (July 2019). “Mother” or “Angel”?: Increasing Prosocial Behavior by Using Subtle Primes. 16th European Congress of Psychology (ECP), (Oral Presentation), Moscow, Russia.

Hürriyetoğlu, H. (2014). Küreselleşme Düzeyinin Benlik Uyumsuzlukları Üzerindeki Etkisi. 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Samsun (Sözlü Sunum).


Last Updated:
30/10/2020 - 14:31