Biography

  

   Ph.D., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Social Psychology, ongoing

   M.S., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Social Psychology, 2022

   B.S., Ege Üniversitesi, Psychology - 2018

Research Areas

Gruplar Arası İlişkiler, Sosyal Kimlik Kuramı, Ulusal Kimlik, Bisikletli Davranışları


Publications


Özakay, Ö., Koyuncu, M ..(2020). Türkiye’deki Bisiklet Kullanıcılarının Trafikte Görünürlükleri ve Renk Değişkeninin Bu Bağlamda İncelenmesi . Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 86-108 .


Conference Presentations


Özakay, Ö. ve Koyuncu M. (Kasım, 2018). Türkiye’deki Bisiklet Kullanıcılarının Trafikte Görünürlükleri ve Renk Değişkeninin Bu Bağlamda İncelenmesi. (Sözel Bildiri). 20.Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye.Last Updated:
31/05/2024 - 16:10