Son Güncelleme:
25/01/2024 - 11:07

Laboratuvarlar

ODTÜ Psikoloji Bölümü'nde tüm araştırmacıların kullanımına açık toplam 4 laboratuvar bulunmaktadır: Aynalı Odalar, Bz7 Nolu Laboratuvar, Bz8c Nolu Laboratuvar.


Aynalı Odalar

Aynalı odalar Sosyal Bilimler Binası birinci katında 110 nolu oda içerisinde yer alan 1 ve 2 numaralı odalardan oluşmaktadır. Bu odalar arasında aynalı cam ve ses iletim sistemi bulunmaktadır. İki oda da çeşitli mobilyalar bulunmaktadır.


Bz7 Nolu Laboratuvar

Bz7 nolu laboratuvar Sosyal Bilimler Binasının -2. katında yer almaktadır. Buraya ulaşmak için ön girişi kullanarak merdivenlerden aşağıya indikten sonra sağdaki koridoru takip edip iç merdivenlere ulaşabilir ardından bir kat daha aşağıya inip mavi kapıdan geçebilirsiniz. Bz7 nolu laboratuvar sağda kalacaktır. Kantin girişinden girdiğinizde ise 10 metre düz yürüdükten sonra karşılaşacağınız iç merdivenlerden bir kat aşağıya inip mavi kapıdan geçebilirsiniz. Bz7 nolu laboratuvar sağda kalacaktır. 

Bu laboratuvarda ikisi yalıtılmış toplam üç oda bulunmakta, dördüncü odanın yapılması planlanmaktadır. İki yalıtılmış oda arasında yaklaşık 1 metrekare genişliğinde aynalı cam ve ses iletim sistemi bulunmaktadır. Üç odada da bilgisayar ve birer boş masa bulunmaktadır. Giriş kısmındaki bilgisayarda internet erişimi mevcuttur. İlk yalıtılmış odada internet mevcut değildir ancak kablolu bağlantı için gerekli ekipman mevcuttur. İkinci yalıtılmış odada ise çeşitli deneylerden elde edilen verilerini korumak amacıyla internet erişimine izin verilmemektedir.

Tüm bilgisayarlarda internet tarayıcılar ve ofis programları mevcuttur. Buna ek olarak yalıtılmış bilgisayarlarda MatLab, Inquisit ve Direct RT gibi programlar araştırmacıların kullanımına sunulmaktadır.


Bz8c Nolu Laboratuvar

Bz8c nolu laboratuvar Sosyal Bilimler Binasının -2. katında yer almaktadır. Buraya ulaşmak için ön girişi kullanarak merdivenlerden aşağıya indikten sonra sağdaki koridoru takip edip iç merdivenlere ulaşabilir ardından bir kat daha aşağıya inip mavi kapıdan geçebilirsiniz. Sağ tarafta bulunan mavi kapıdan tekrar geçtikten sonra Bz8c nolu laboratuvar tam karşınızda kalacaktır. Kantin girişinden girdiğinizde ise 10 metre düz yürüdükten sonra karşılaşacağınız iç merdivenlerden bir kat aşağıya inip mavi kapıdan geçebilir ardından sağınızda kalan mavi kapıdan tekrar geçerebilirsiniz. Bz8c nolu laboratuvar tam karşınızda kalacaktır.

Bu laboratuvarda 4 kübik 3 bilgisayar bulunmaktadır. 3 bilgisayarın da internet erişimi mevcuttur. Bilgisayarların tamamında internet tarayıcıları ve ofis programları bulunmaktadır. 


Laboratuvar Kullanım Süreçleri

Ortak kullanım laboratuvarlarını bölüşmek için her dönem başı laboratuvar koordinatörleri tarafından (1) bölüm öğretim üyelerinin, (2) araştırma görevlilerinin, (3) lisanüstü öğrencilerin bulunduğu elektronik posta listelerine elektronik posta göndererek araştırmacılardan Qualtrics üzerinden oluşturulan "Laboratuvar Kullanım Formları"nı okuyarak onaylamalarını bekler. Elektronik posta gönderimi ile Qualtrics formlarının doldurulması arasında en az 5 gün vardır. Bu 5 gün içerisinde formu doldurmayan katılımcılar daha sonradan laboratuvarı kullanmak isterlerse araştırmalarını hazır eden araştırmacıların düzenini bozmamak için yalnızca müsait zaman dilimlerinden pay alabilirler.

Laboratuvar Kullanım Formları'nın kapanmasından yaklaşık 5 gün sonra koordinatörler başvuru yapan araştırmacılara elektronik posta göndererek laboratuvar kullanım sürelerini bölüşmek için toplantı yeri ve zamanını bildirirler. Bu toplantıya katılamayacak araştırmacılar yerlerine bir vekil gönderebilirler. Vekil gönderemeyen araştırmacılartalep ettikleri laboratuvar ve zaman dilimlerini koordinatörlere yazabilirler ancak hiçbir koşulda talep edilen mekan ve zamanların tahsis edilme garantisi yoktur.

Araştırmacılar belirlenen yer ve saatte buluşarak koordinatörler moderatörlüğünde laboratuvar ve zaman dilimi bölüşümü yaparlar. Burada şu konulara dikkat edilir:

- Her bir araştırmacı ünvan ve sürdürdüğü araştırmasına bakılmaksızın eşit pay hakkına sahiptir.

- Araştırmacılar hangi laboratuvarı kullanmak istediklerini bildirirler. Her araştırmacı istediği laboratuvarı talep etme hakkına sahiptir.

- Laboratuvar zaman dilimleri (hafta içi 09.00-17.00 arası) o laboratuvarı talep eden araştırmacılar arasında eşit olarak pay edilir. Zaman dilimi tercih çakışması olması durumunda bir hafta bir araştırmacı, diğer hafta diğer araştırmacı o zaman dilimini kullanacak şekilde çizelge düzenlenir. Ardından hafta içi 17.00-23.30 arası zaman dilimleri talep eden araştırmacılar arasında bölüştürülür. Son olarak hafta sonları talep edenler arasında pay edilir. Tercih çakışması durumunda bir önceki cümlede ifade edilen işlem uygulanır.

- Bu işlem diğer 3 laboratuvar için tekrarlanır.

- Her bir araştırmacı 4 laboratuvardan ilk önce bir tanesini belirleyerek zaman dilimlerini paylaşır. Ardından tüm laboratuvarlar için bölüşüm yapıldıktan sonra boşta kalan laboratuvarların zaman dilimlerine talip olabilirler.

- Araştırmacılar yalnızca kullanımını garanti ettikleri zaman dilimlerine talip olurlar. Her bir laboratuvar için boşta kalan zaman dilimleri için araştırmacıların talepleri toplantı esnasında tekrar toplanarak bölüşüm yapılır. Boş kalan laboratuvar ve zaman dilimleri sonradan başvurabilecek araştırmacılara ayrılır.

- Toplantı esnasında aksini talep eden olmazsa bölüşüm dönem ortasına kadar yapılır. Kesin tarih aralığı toplantı öncesinde koordinatörler tarafından elektronik posta üzerinden haber verilir.

- Toplantı esnasında çeşitli nedenlerle (araştırmacının ders saatlerinin belli olmaması, stajyerlerin belli olmaması gibi) ekstra toplantı talep edilirse, ilk toplantıda yalnızca 2 haftalık bölüşüm yapılır. 2 haftanın ardından tekrar toplantı yapılarak tekrar bölüşüm yapılır. Burada bölüşüm tarihi bitimi elektronik postada iletilmiş olan dönem ortası tarihidir.

- Dönem ortası öncesi yukarıda vurgulu (bold) olarak ifade edilen işlemler tekrarlanır ve paylaşım işlemi ile süreç son bulur.

- Tüm bu süreç yılda 3 kez tekrarlanır: Güz dönemi, bahar dönemi ve yaz dönemi.

- Laboratuvar paylaşım toplantısı ardından etkili ve hızlı bir iletişim sağlamak için bir WhatsApp grubu kurulur. Kendisine tahsis edilecek zaman dilimini kullanamayacak araştırmacılar bu grup üzerinden diğer araştırmacılara bilgi vererek onların laboratuvarları kullanmasına olanak tanır.

- 2018-2019 Yaz dönemi itibari ile ileriki bölüşüm dönemlerinde her araştırmacı laboratuvarlardan etik kurul izni alınmış araştırma sayısı kadar pay almaktadır.


Bilgi ve sorularınız için şu adreslere elektronik posta gönderebilirsiniz:

Koordinatör: Karya İlkim Ekiz – karya@metu.edu.tr

Sorumlu Öğretim Üyesi: Aslı Kılıç – askilic@metu.edu.tr