Lisans Staj Programı

Staj Dersinin Amacı ve Kapsamı

Psikoloji Bölümü lisans öğrencilerimiz için çeşitli kurumlarda kazanacakları deneyim, kuramsal bilgilerinin pekişmesi, değişik kurumlarda yapılan uygulamaları tanımaları ve çeşitli meslek gruplarının bir ekip olarak nasıl bir arada çalıştıklarını gözleyebilmeleri açısından çok önemlidir. Bu dersin amacı, ODTÜ Psikoloji Bölümü öğrencilerinin ilgili kurumlarda, kuramsal eğitimlerinde öğrendikleri konuları bir danışmanın gözetimi altında gözlem ve uygulama yaparak pekiştirmeleridir. Staj dersinde öğrencilerden devam edecekleri kurum yetkililerince uygun görüldüğü taktirde, aşağıda belirtilen konularda deneyim kazanmaları beklenmektedir.

1. Gözlem Yapmak: Kurumun çeşitli faaliyetlerini ve kurumun işleyiş kurallarını izlemek.

2. Aktif Katılım ve Uygulama Yapmak : Kurum faaliyetlerine mümkün olduğunca aktif olarak katılmak ve psikoloji alanındaki bilgi ve becerilerini kullanmak.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, lisans öğrencilerimizin ardışık 20 iş günü boyunca, tam zamanlı olarak stajlarına devam etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin devamları kurum tarafından takip edilecektir. Ayrıca, staj süresince öğrencinin gösterdiği performansın, Stajyer Performans Değerlendirme Formu kullanılarak kurum süpervizörü/yetkilisi tarafından değerlendirilmesi istenecektir. Staj yapan öğrencilerin staj dönemi sonunda, staj yapılan kurum, faaliyetleri, ilgili alanyazın ve stajın kendilerine katkıları konularını içeren kapsamlı bir Staj Raporu hazırlamaları gerekmektedir.

Staj Programı Koordinatörleri:

Doç. Dr. Aslı Kılıç Özhan

Doç. Dr. Yonca Toker Gültaş

Staj Performansının Bölüm Tarafından Değerlendirilmesi

Öğrencinin yaz stajı dersindeki performansı; stajın yapıldığı kurumda öğrenciye danışmanlık yapan kişi tarafından doldurulan Stajyer Performans Değerlendirme Formu ve de öğrencinin hazırlayacağı Staj Raporu dikkate alınarak, Psikoloji Bölümü’ndeki staj danışmanı olan öğretim üyesi tarafından değerlendirilecektir.

Staj Belgeleri

Staj belgelerine erişmek için tıklayınız.