ddovenciogluodul

Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Dicle Dövencioğlu; "Akışkanların yumuşaklık algısındaki çok boyutluluk" projesi ile L'Oréal-UNESCO iş birliğiyle hayata geçirilen "Bilim Kadınları İçin" programı kapsamında ödül almaya hak kazandı. Ödül; L'Oréal Türkiye tarafından, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle, 18 yıldır, kadınların bilime katkılarını desteklemek vebilimde cinsiyet eşitliğine dikkat çekerek rol modeller yaratılmasına katkı sağlamak üzere;bilim alanında kadın araştırmacıları desteklemek, mükemmelliği ödüllendirmek, genç ve yetenekli bilim kadınlarının tanınmalarını sağlamak amacıyla veriliyor.

Ödül almasını sağlayan proje ile;artık her yerde bulunan akıllı sistemlere dikkat çeken, telefonların yüzümüzü tanıdığını, insansız araçların nesne tanımayı az çok öğrendiklerini ama bu nesnelerin hangi malzemeden yapıldığını tanımayı henüz çözemediğimizi vurgulayarak dokunduğumuz dünyayı ekrana taşımayı hedefleyen Dr. Dövencioğlu; projesi hakkında detaylı bilgi verdi:

"Yumuşak malzemeleri dokunarak algılamak günlük yaşamda kritik bir yetenektir; elma satın almaktan gömlek seçmeye kadar çeşitli kararları verirken bu nesneleri dokunarak algılarız. Geleneksel çalışmalarda ve literatürde; yumuşaklık tek boyutlu olarak ele alınır: malzemenin yumuşaklığı onun elastikliğiyle ve şekil değiştirme miktarıyla bir tutulur. Fakat yumuşak malzeme denince akla bir çok örnek gelir; ipek kumaş veya krem gibi, ve bu malzemeler doğaları gereği büyük ölçüde farklılık gösterirler. Daha önce yaptığımız çalışmalarda insanların farklı yumuşak malzemeleri dokunarak keşfederken farklı el hareketleri kullandıklarını göstermiştik. Örneğin; insanlar genelde süngeri deforme etmek için ona basınç uygularken, ince kumları tarayarak veya parmaklarının içinden akıtarak yumuşaklık değerlendirmeleri yaparlar. Bu el hareketleri; sistematik olarak, çok boyutlu algısal yumuşaklık ile ilişkilidir. 1) Akışkan, 2) deforme edilebilir, 3) tanecikli ve 4) yüzeyi pürüzsüz yumuşak malzemelerin semantik ve dokunsal olarak farklılaştığı gözlenmiştir, fakat akışkan malzemelerde daha ileri bir analiz yapılmamıştır. "Akışkan Malzemelerin Haptik Algısındaki Çok Boyutluluk" başlıklı projede disiplinler arası bir yöntem kullanılarak: 1) İnsanların gündelik akışkan malzemeleri (dokunarak) algılarken davranışları incelenecek; 2) Malzemelerin reolojik karakteristikleri (ör. viskozite) Merkezi Laboratuvar'dan ölçümlerle sınıflandırılacak; 3) Algısal ve reolojik yumuşaklık arasındaki ilişkiler modelleme ve makine öğrenme yöntemleriyle tanımlanacaktır."


Son Güncelleme:
22/10/2020 - 16:09