Biyografi

   Post-Doc., Florida State University, 1999-2000.

   Ph.D., Hacettepe University (Institute of Neurological Sciences and Psychiatry), 1996.

   M.S., Middle East Technical University, 1990.

   B.S., Middle East Technical University, 1987.

   Kapsamlı özgeçmiş için tıklayınız.

Araştırma Alanları

Lacanyen Psikanaliz; psikopatolojinin öncül, eşlik eden ve sürdüren faktörleri; kişilik özellikleri ve kişiliğin Büyük Beşli modeli; klinik psikolojide bilgi işlem süreçleri; ölçek uyarlama.

Örnek Yayınlar

Gençöz, T., Özbek-Şimşek, D. Psikanalitik psikoterapiler (2020). Klinik Psikoloji: Bilim ve Uygulama (1. Baskı; Sayfa 379-408), Türk Psikologlar Derneği Yayınları. ISBN: 978-975-6761-34-2.

Gençöz, T. (2019). Lacanyen Psikanaliz. Türkiye Klinikleri Psikoloji - Özel Konular 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri. ISBN: 978-605-034-070-9

Canbolat, F. & Gençöz, T. (2019). İntihara ilişkin psikanalitik kuramlar: Freud ve sonrası. İntiharı Anlama ve Müdahale: Temel Kitap (1. Baskı; Sayfa 64-72), Türk Psikiyari Derneği Yayınları. ISBN: 978-605-81674-7-6.

Ünal, B., Ar, Y., & Gençöz, T. (2017). Etkin bir süpervizyon süreci neleri kapsamalıdır? Türk klinik psikologların gözünden psikoterapi süpervizyonu. Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 4(2), 55-69.

Cantekin, D. & Gençöz, T. (2017). Mental Health of Syrian Asylum Seekers in Turkey: The Role of Pre-Migration and Post-Migration Risk Factors Journal of Social and Clinical Psychology, 36(10), 835–859. doi.org/10.1521/jscp.2017.36.10.835

Akyunus, M. & Gençöz, T. (2017). Dysfunctional Personality Beliefs in relation to Positive and Negative Affect: Support for Cognitive Model of Personality Disorders. International Journal of Cognitive Therapy, 10(1), 47-61. https://doi.org/10.1521/ijct.2017.10.1.47

Atmaca, S. & Gençöz, T. (2016). Exploring revictimization process among Turkish women: The role of early maladaptive schemas on the link between child abuse and partner violence. Child Abuse & Neglect, 52, 85–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2016.01.004

Gençöz, T. & Öncül, Ö. (2012). Examination of Personality Characteristics in a Turkish Sample: Development of the Basic Personality Traits Inventory. The Journal of General Psychology, 139(3), 194-216. DOI: 10.1080/00221309.2012.686932

Sarıtaş, D., & Gençöz, T. (2011). Psychometric properties of “Young Schema Questionnaire-Short Form 3” in a Turkish adolescent sample. Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies, 11(1), 83-96. 

Gençöz, T., & Dinç, Y. (2006). Moderator role of perfectionism between negative life events and depressive symptoms among Turkish youth. The International Journal of Social Psychiatry, 52, 332-342.

Gençöz, T. (2002).  Discriminant validity of low positive affect: Is it specific to depression?  Personality and Individual Differences, 32 (6), 991-999.

Gençöz, T., Voelz, Z., Gençöz, F., Pettit, J. W., & Joiner, Jr., T. E. (2001). Specificity of information processing styles to depressive symptoms in youth psychiatric inpatients. Journal of Abnormal Child Psychology, 29, 255-262.


Son Güncelleme:
05/11/2020 - 14:11