Biyografi


Ph.D. Developmental Psychology, University of New Hampshire, 2011.

M.A. Developmental Psychology, University of New Hampshire, 2008.

M.S., Social Psychology, Middle East Technical University, 2005.

B.S., Middle East Technical University, 2002.

Diğer mensubiyet: ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı


Araştırma Alanları


Autobiographical memory development within cultures, across cultures, and across self-construals

Mother-child memory conversations: effects of maternal and child characteristics in these conversations

Gender development through mother-child conversations, gender stereotypes in children's narratives and interviews

Positive affect, negative affect and joint attention in mother-child memory and naturalistic conversations

Maternal sensitivity and discipline in early years of development: VIPP Interventions in Early Attachment

Earliest childhood memories and development of narrative-self

Perceived parental attitudes in children's narratives and story-completions

Use of episodic and semantic memory in classroom context


Kitaplar


Gulgoz, S. & Sahin-Acar, B. (2020). Autobiographical Memory Development: Theoretical and Methodological Approaches. New York: Routledge. ISBN 9780367077884

Şahin-Acar, B. (2020). Otobiyografik Bellek Gelişiminde Kültürel, Ailesel ve Bireysel Özellikler. Gazi Kitabevi, Çankaya, Ankara ISBN 9786257911184 


Yayınları


 • Uluslararası Yayınlar:

Alsancak-Akbulut, C., Sahin-Acar, B. & Sumer, N. (2020): Effect of video-feedback intervention on Turkish mothers' sensitivity and physical intrusiveness: a randomized control trial, Attachment & Human Development, DOI: 10.1080/14616734.2020.1753085

Bakir-Demir, T., Reese, E. & Sahin-Acar, B. (2020) How three generations narrate their vicarious family stories: intrafamilial similarities, gender and crossgenerational differences, Memory, 28:4, 553-566, DOI: 10.1080/09658211.2020.1749282 

Sahin-Acar, B., Bahtiyar-Saygan, B., Alsancak-Akbulut, C., & Sagel-Cetiner, E. (2019). Reunion after a Long Day: Mother-Child Dyads' Unshared Memory Conversations, Cognitive Development, 52, 100822. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2019.100822 

Bakir-Demir, T., Kazak Berument, S., & Sahin-Acar, B. (2019). The relationship of greenery and self-regulation of children: The mediation role of nature connectedness. Journal of Environmental Psychology, 65 (2019), https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2019.101327

Elibol-Pekaslan, N. & Sahin-Acar, B. (2018). The use of episodic and semantic memory systems in classroom context regarding time delay and college experience, Applied Cognitive Psychology, p. 1- 13.  https://dx.doi.org/10.1002/acp.3447

Sahin-Acar, B. & Leichtman, M. (2018). Studying Mother-Child Conversations at Home in Three Cultures: Western Turkey, Eastern Turkey, and the USA. SAGE Research Methods Cases, 1-14, http://dx.doi.org/10.4135/9781526449603

Sahin-Acar, B., Bakir, T., & Kus, E. G. (2017). Intrafamilial Similarities and Cross-Generational Differences in the Earliest Childhood Memories of Daughters, Mothers, and Grandmothers. Memory, 25(8), 978-985. http://dx.doi.org/10.1080/09658211.2016.1239741

Sahin-Acar, B., & Leichtman, M.D. (2015). Mother-child memory conversations and self-construal in Eastern Turkey, Western Turkey and the USA, Memory, Special Issue: Going Global: The Functions of Autobiographical Memory in Cultural Context, 23(1), 69-82, DOI:http://dx.doi.org/10.1080/09658211.2014.935437

Sahin, B., & Mebert, C. J. (2013). The role of culture and self-construal in autobiographical memories of US and Turkish college students. Memory, 21:8, 1004-1017, DOI: 10.1080/09658211.2013.774418.

 • Ulusal Yayınları:

Karagöbek, A. B. ve Şahin-Acar, B. (2019). Kim Ebeveyn? 12-Yaş Çocuklarının Ebeveynleşme Davranışlarını Yordayan Etkenler. Türk Psikoloji Dergisi, 34(84), 1-15. DOI: 10.31828/tpd1300443320180704m000007

Işık, H., Şahin-Acar, B., ve Özen-Çıplak, A. (2018). Anne-ergen çiftlerinin toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili algısının içerik analizi. Türk Psikoloji Yazıları, 21(41), p. 41-56. http://www.turkpsikolojiyazilari.com/PDF/TPY/41/TPY_June2018_Vol21_No41_...

Gönül, B., & Şahin-Acar, B. (2018). Çocukların Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sosyal Dahil Etme ve Dışlama Yargıları, Türk Psikoloji Dergisi, 33(82), 67-80. DOI: 10.31828/tpd.13004433.2018.82.02.05, http://www.turkpsikolojidergisi.com/PDF/TPD/82/TPD_December2018_Vol33_No...

Gönül, B., Işık-Baş, H., & Sahin-Acar, B. (2018). Aile İklimi Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Açıdan İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(50), p. 165-200. http://pdrdergisi.org/index.php/pdr/article/view/596/477

Gönül, B., & Şahin-Acar, B. (2018). Influence of Regional Perceptions and Children's Age on Their Social Judgments. Nesne, 6(13), 256-288. DOI: 10.7816/nesne-06-13-02, http://www.nesnedergisi.com/makale/pdf/1517034034.pdf

Çalışkan-Sarı, A. & Şahin-Acar, B. (2018). Annenin Ebeveyn Tutumlarının ve Çocuğun Annesinin Tutumlarıyla İlgili Algısının Çocuğun Duygu Tanıma Becerilerindeki Rolü. Nesne, 6(12), p. 27-50. DOI: 10.7816/nesne-06-12-02

Bayram-Gülaçtı, H. G., Elibol-Pekaslan, N., and Şahin-Acar, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin sünnet olma deneyimlerine dair otobiyografik anılarının içerik analizi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 56(1), p.355-373. DOI: 10.1501/Dtcfder_000000147


Çeviriler


Barnes, J. Güdülenmenin Biyopsikolojisi, Temel Biyolojik Psikoloji. Trans. Başak Şahin-Acar. Ed. Ahmet Altındağ. Sage, 2013.


Konferans Sunumları


 • Memory Conversations:

Bayram-Gulacti, H. G., Elibol-Pekaslan, N., Alsancak, C. & Sahin-Acar, B. (2016, July) How was your day? Dinner Conversations of Families as Sharing Unshared Memories. Poster presented at the 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD 2016) in Vilnius, Lithuania.

Sahin-Acar, B., Ture, D., Aran, O., Alsancak, C., Ceviker, G., & Unal, G. (2015, March). Positive and Negative Affect in Video-Recorded Mother-Child Conversations. Poster presented at the biennial meeting of Society in Research for Child Development, Philadelphia, PA.

Sahin-Acar, B., Bahtiyar, B., Alsancak, C., Sagel, E., & Caliskan, A. (2015, March). Reunion after a Long Day: The Effect of Maternal Attachment on Mother-Child Conversational Characteristics. Poster presented at the biennial meeting of Society in Research for Child Development, Philadelphia, PA.

Ertekin, Z. & Şahin-Acar, B. (2015). The Effect of Maternal Sensitivity on Both Children and Mothers’ Verbal and Behavioral Expressions during Playing With their Children. Poster presented in the Biennial Meeting of Europaan Congress of Psychology at Milan, Italy.

Sahin, B., Leichtman, M. D. & Akhavan, N. (2013, January). The Effect of Mothers' Self-Construal on Memory Characteristics of Iranian Mother-Child Conversations, Poster presented at the 2013 Budapest CEU Conference on Cognitive Development, Budapest, Hungary.

 • Autobiographical Narratives:

Şahin-Acar, B. (2016, Eylül) Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya ile ilgili Otobiyografik Anılarının Duygusal Tonunu Yordayan Faktörler. Poster sunumu, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

Şahin-Acar, B., Koç, G., & Kapısız, Z. (2016, Eylül) Romantik İlişkideyken Sadece Geçmişteki İyi Şeyleri mi Hatırlıyoruz? Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Durumunun Romantik Anılarının Özellikleri Üzerindeki Etkisi. Poster sunumu, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

Sahin-Acar, B., Alsancak, C., Bakir, T., Burumlu, E., Coban, I., Erel, S. (2016, July). Effects of Social Role Priming, Self-Construal, and Attachment on Autobiographical Memory Characteristics. Poster presented at the 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD 2016) in Vilnius, Lithuania.

Gunes, S. & Sahin-Acar, B. (September, 2014). The Effects of Autobiographical Memory Functions, Self-Esteem and Well-Being on Memory Characteristics of Turkish College Students. Poster presented at the EARA, Çeşme, İzmir.

Sahin, B., Çeviker, G., & Ceylan, S, (2014, July). Social Media as a Source in Constructing Collective Memories: US College Students’ Memories on Contemporary Events, Their Social Media Related Habits and Characteristics. Poster presented at the 2014 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France.

Sahin, B. & Mebert, C. J. (2012, April). Relation of Possible Selves and Autobiographical Memories in Late Adolescents. Poster presented at the biennial meeting of Society for Research on Adolescence, Vancouver, CA.

Sahin, B. & Mebert, C. J. (2009, April). Cultural and Familial Differences in Autobiographical Memory. Poster presented at the biennial meeting of Society in Research for Child Development, Denver, CO.

Sahin, B. & Mebert, C. J. (2008, April). Autobiographical Memory and Cultural Self-Construals in US and Turkish Adolescents. Poster presented at the Society for Research in Adolescence. Chicago, IL.

Mebert, C. J. & Sahin, B. (2007, April). Autobiographical Memory in US and Turkish Adolescents. Poster presented at the biennial meeting of Society in Research for Child Development, Boston, MA.

 • Memory in Classroom Context:

Elibol-Pekaslan, N., & Sahin-Acar, B. (2015, September). The Role of Episodic and Semantic Memory Use in Classroom Context on Exam Performance. Poster presented at the 19th Conference of the European Society for Cognitive Psychology (ESCOP), Paphos, Cyprus.

Sahin, B. & Leichtman, M. D. (2010, April). Episodic Memory in the Classroom: A Study of Turkish High School Students. Poster presented at the annual Graduate Research Conference, Durham, NH.

 • Metacognitive Processes:

Elibol-Pekaslan, N., Alsancak, C., Bayram-Gulacti, H. G., & Sahin-Acar, B. (2016, July). The Effect of Parental Emotional Awareness on Children’s Ability of Metacognitive Regulation. Poster presented at the 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD 2016) in Vilnius, Lithuania.

 • Gender & Autobiographical Memories:

Işık-Baş, H., Şahin-Acar, B., Özen-Çıplak, A., Gönül, B., Bayram-Gülaçtı, H., Elibol-Pekaslan, N., Deniz, P. (2017, August). Investigating mother-adolescent pairs’ gender schemas in Turkey. Oral presentation, 18th European Conference on Developmental Psychology (ECDP), Utrecht, Netherlands.

Şahin-Acar, B., Bakır, T. & Kuş, E. G. (2016, Eylül) Aynı Ailenin Kadınlarının Çocukluk Anıları: Kız Çocukları, Anneler ve Anneannelerin İlk Çocukluk Anılarında Aile içi Benzerlikler ve Nesiller Arası Farklar. Sözlü sunum, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

Işık, H., Şahin-Acar, B., Özen, A., Gönül, B., Bayram-Gülaçtı, H., Elibol-Pekaslan, N., Deniz, P., Bürümlü, E., Çoban, İ., & Ülgen, P. (2016, Eylül) Nasıl bir Kadın/Erkek Olmak İstersin? Annelerin Ergen Çocukları ve Ergenlerin Kendileri ile ilgili Kadınlık/Erkeklik Tanımları. Poster sunumu, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

Bayram-Gulacti, H. G., Elibol-Pekaslan, N., & Sahin-Acar, B. (2015, July). Gender Differences in Autobiographical Memory Characteristics: Turkish College Students’ Menarche and Circumcision Memories. Oral presentation given at 14th European Congress of Psychology (ECP), Milan, Italy.

Ture, D. & Sahin-Acar, B. (September, 2015). Tell me what is it ike to be a girl/boy? Conventional and unconventional remarks in mother-child conversations about child’s gender. Poster presented at the 17th European Conference of Developmental Psychology, September, 8-12, Braga, Portugal.

Campbell, S., Sahin, B., & Golcuk, M. (2015) Gender Differences in Music Memories. Poster presented at the 14th European Congress of Psychology at Milan, Italy on July 7-10, 2015.

Isik, H., & Sahin-Acar, B. (2015, July). How Mothers' Self Construals Predict Their Own and Daughters' Gender related Evaluations. Oral presentation given at 14th European Congress of Psychology (ECP), Milan, Italy.

Isik, H., & Sahin-Acar, B. (2015, March). How Turkish Children and Mothers Justify Their Gender-related Decisions. Poster presented at the biennial meeting of Society in Research for Child Development, Philadelphia, PA.

 • Mothering and Motherhood Conceptualization:

Ture, D., & Sahin-Acar, B. (June, 2017). Pregnant Women's Concerns and Coping Strategies in the Middle of Uncertainity: Semi-Structured Interviews with Thematic Analysis. Poster will be presented at the International Attachment Conference in London, UK.

Türe, D. & Şahin-Acar, B. (2016). Annenin Annelik Konseptinin ve Toplumsal Cinsiyet Rolünün Okul Öncesi Çocuklarında Cinsiyet Şemaları Üzerindeki Etkisi. Sözlü Bildiri Sunumu, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

 • Moral Development:

Gönül, B., & Şahin-Acar, B. (2016). Çocuklarda sosyal dışlama yargılamaları: Doğu ve batı kimlikleri üzerinden bir karşılaştırma. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye

Gonul, B., Sahin-Acar, B., Ozen, A., Isik, H., Bayram-Gulacti, H. G., Elibol-Pekaslan, N., Deniz, P. (2016, September). Autonomous-related Self-Construal Predicts Adolescents' Evaluations of Family Loyalty. Oral presentation given at 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA 2016) in Cadiz, Spain.

Gönül, B., Işık, H. & Sahin-Acar, B. (2015, July). Truth-telling evaluations of Turkish preschool children: The role of individual vs. collective benefits. Oral presentation given at 14th European Congress of Psychology (ECP), Milan, Italy.

Gönül, B. & Sahin-Acar, B. (2015, July). The effects of children's social exclusion/inclusion decisions on their justifications. Oral presentation given at 14th European Congress of Psychology (ECP), Milan, Italy.

Gonul, B., & Sahin-Acar, B. (2015, March). Social Inclusion/Exclusion Judgments of Turkish Children: A Comparison between Daily Interactions and Group Activities. Poster presented at the biennial meeting of Society in Research for Child Development, Philadelphia, PA.

Gönül,B., Işık, H., & Şahin, B. (2014, January). Moral cognition of Turkish preschool children: The interplay between individual and collective values. Poster presented at the 2014 Budapest CEU Conference on Cognitive Development, Budapest, Hungary.

 • Parentification:

Karagobek, A. B., & Sahin-Acar, B. (2015, July). Moderator role of child's gender in predicting parentification behaviors. Oral presentation given at 14th European Congress of Psychology (ECP), Milan, Italy.

Mebert, C. J. & Sahin, B. (2007, April). Parentification in US and Turkish Adolescents. Poster presented at the biennial meeting of Society in Research for Child Development, Boston, MA.

 • Maternal Sensitivity and Attachment Security:

Alsancak-Akbulut, C., Sahin-Acar, B., & Sumer, N. (June, 2017). Effects of Video Feedback Intervention on Maternal Intrusiveness. Poster will be presented at the International Attachment Conference in London, UK.

Metin-Orta, I., Sumer, N., Ilden-Kockar, A., Sahin-Acar, B., & Salman-Engin, S. (June, 2017). Effectiveness of an Attachment-Based Video-Feedback Intervention among Turkish Mother-Child Dyads. Poster will be presented at the International Attachment Conference in London, UK.

Alsancak, C., Şahin-Acar, B., Sümer, N., Çiftçibaşı, D., Eltan, S., & Beyarslan, D.S. (2016). Video Geribildirimli Müdahale Programı: Annenin Müdahaleci Davranışlarının Azaltılması. Sözlü Bildiri Sunumu, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

Salman-Engin, S., Memişoğlu, A. Işılay, D. S., Sümer, N., Şahin-Acar, B., İlden-Koçkar, A., Metin-Orta, İ., Akkol, S., Alsancak, C., Aran, Ö., Kavaklı, B., Sağel, E., Türe, D., Üstünel, A. Ö., Yaşar, B. (2016, Eylül) Türkiye'de Anne Duyarlığına Yönelik Video Temelli Olumlu Ebeveynlik Müdahale Programının Uyarlanması. Sözlü sunum, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

Bakır, T., Kazak-Berument, S., & Şahin-Acar, B. (2016, Eylül) Yeşil Alan ve Öz-Düzenleme Arasındaki İlişki. Poster sunumu, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir Türkiye.

Caliskan, A. & Sahin-Acar, B. (2016, July). The relationship between mothers' parenting styles and emotion understanding of children. Poster presented at the 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD 2016) in Vilnius, Lithuania.

Sumer, N., Sahin-Acar, B., Ilden-Kockar, A., Salman-Engin, S., Aran, O., & Memisoglu, A. (August, 2015). The effectiveness of video-feedback intervention on maternal sensitivity and attachment security in Turkey. Poster presented at the 7th International Attachment Conference (IAC), NYC, New York.

Metin-Orta, I., Sumer, N., Ilden-Kockar, A., Sahin-Acar, B., Salman-Engin, S., Aran, O., Memisoglu, A., & Akkol, S. (July, 2016). Effectiveness of early parenting intervention on different aspects of maternal sensitivity among Turkish mothers. Poster presented at the 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD), Vilnius, Lithuania.


Mevcut ve Eski Lisansüstü Öğrenciler


 • Tamamlanmış Doktora Tezleri:

Dalğar, İ. (December, 2018). A relational approach to shame. (Co-Advisor: Prof. Dr. Nebi Sümer)

Elibol-Pekaslan, N. (September, 2019). Functions of autobiographical memory during mother-adolescent reminiscing and their relation to emotion regulation strategies. (Co-Advisor: Prof. Dr. Michelle Leichtman)

Kırımer, F. (October, 2019). Investigating proactive and reactive sensitivity in adult romantic relationships from cultural perspective. (Co-Advisor: Prof. Dr. Nebi Sümer)

Işık, H. (July, 2020). Preschoolers' gender-typing of self and others in family context.

Gönül, B. (July, 2020). How children and their parents reason about inequalities and exclusion based on socioeconomic status: The roles of chindren's age, family socioeconomic background and exclusion context (Co-Advisor: Prof. Dr. Melanie Killen)

 • Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri:

Aysu Alkış (2020). The Moderator Role of Maternal Attachment between Mothers' and Children's Elaborativeness in Mother-Child Reminiscing

Yagmur S. İlgün (August, 2020). The Roles of Maternal Elaborativeness and Self-Construal on Children's Memory Development: Independent Narrative Skills. 

F. Kübra Aytaç (August, 2019). Cultural life script and personal life story events in Turkish cultural context.

Arslan, C. (September, 2018). Who Was I, Who Will I Be? Comparing Self-Esteem Memories and Possible Selves.

Çoban, İ. (September, 2017). The Effect of Maternal Gatekeeping on Shared Past Conversations through Father Involvement.

Bürümlü, E. (July, 2017). Family Conversations about Emotional Shared Past Events: The Triadic Examination of Mothers', Fathers' and Children's Memory Characteristic

Demirkan, E. (September, 2016). Interrogative Suggestibility of Preschool Children's Memory for Watched vs. Interacted Events.

Türe, D. (August, 2015). Effects of Motherhood Conceptualization and Gender Role of Mothers on Gender Stereotype Knowledge in Their Preschool Children.

Çalışkan, A. (July, 2015). The relationship between mothers' parenting styles and emotion understanding of children through the mediator role of children's pereived parenting styles of their mothers.

Çeviker, G. (May, 2015). The Role of Parental Control on Reminiscing between Mothers and Children: Mediator Role of Maternal Self-Construals.

Karagöbek, A.B. (August, 2014). The Role of Maternal History of Parentification, Mothers' Attachment Style, & Self-Construals of Children on Children's Parentification Roles and Perceived Caregiving by Parents.

Gönül, B. (July, 2014). Decisions and Justifications of Turkish Children about Exclusion/Inclusion concerning Gender, Disadvantaged Groups, and Aggressiveness in relation to Age and Prosocial Behavior.

Işık, H. (July, 2014). How Third Grade Female Students and Their Mothers Perceive Gender Stereotypes and Parental Restrictions based on Gender Stereotypic Expectations: A Within-Culture Comparison in Turkey.

Elibol, N. (June, 2014). The Role of Episodic and Semantic Memory on Exam Performance Among Freshmen and Senior Students in Psychology.


Lisansüstü Öğrenci Bursları:


Buse Gönül, Swedish Institute Swedish-Turkish Scholarship Programme Scholarship with Assoc. Dr. Maria Wängqvist, University of Gothenburg, Sweden, 2018-2019

Demet Kara, Fulbright Visiting Researcher Scholarship with Prof. Dr. Patricia Bauer, Emory University, USA - 2019-2020

Nazlı Akay, TÜBİTAK 2214 Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu, University College London & Anna Freud Center with Prof. Dr. Pasco Fearon, London, United Kingdom, 2020-2021

 • Yüksek Lisans Öğrencileri:

Feyza Nur Yön

Rümeysa Erdoğdu

Xiaowei Gong

Zeynep B. Yenen (Co-Advisor: Assoc. Dr. Hande Ilgaz)

 • Doktora Öğrencileri:

Aysu Alkış

Betül Abut

Demet Kara (Co-Advisor: Prof. Dr. Patricia Bauer)

Didem Türe (Co-Advisor: Assoc. Prof. Dr. F. Umut Beşpınar)

Ekin Doğa Kozak

Gizem Çeviker

F. Kübra Aytaç

Nazlı Akay

Nilsu Tosun-Boran

Sevi G. Zeybek

Şeyma İnan-Kalkan

Tuğçe Bakır-Demir (Co-advising; Advisor: Prof. Dr. Elaine Reese)

Yağmur S. İlgün

 • Eski Yüksek Lisans Öğrencileri:

Arzu Çalışkan

Ayşe Büşra Karagöbek

Cansu Alsancak (Co-Advisor: Prof. Dr. Nebi Sümer)

Elif Bürümlü

Esra Demirkan (Co-advisor: Assoc. Prof. Dr. Mine Mısırlısoy)

İlknur Çoban (Co-advisor: Prof. Dr. Sibel Kazak Berument)

Tuğçe Bakır (Co-advising, Advisor: Prof. Dr. Sibel Kazak Berument)

 


Eski Doktora Öğrencileri ve Güncel Mensubiyetleri:


Buse Gönül, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir

Hatice Işık, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara

Nur Elibol-Pekaslan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara


ÇEGEL Laboratuvarı Mezunları:


Cansu Alsancak-Akbulut, PhD Student, Ankara University (Turkey)

Ceren Arslan, PhD Student, Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands)

Tuğçe Bakır-Demir, PhD Student, University of Otago (New Zealand)

Elif Bürümlü-Kısa PhD Student, Bilkent University (Turkey)

Arzu Çalışkan, PhD Student, Yıldırım Beyazıt University (Turkey)

İlknur Çoban, PhD Student, Ege University (Turkey)

Esra Demirkan, PhD Student, İstanbul University (Turkey)

Ayşe Büşra Karagöbek, PhD Student, METU (Turkey)

Püren Öncel, PhD Student, University of New Hampshire (USA)

Çağlayan Özdemir, PhD Student, University of New Hampshire (USA)

Uğur Kan, M.S. Student, Boğaziçi University (Turkey)

Ege Ötenen, M.S. Student, Sabancı University (Turkey)


Görevleri


ODTÜ Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGEM) Danışma Kurulu Üyeliği (2016 Bahar döneminden itibaren)

Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (2014 Sonbahar döneminden itibaren)

Gelen ve Giden Erasmus Öğrencilerine Kültür Şoku ve Adaptasyon ile ilgili eğitim verilmesi (2012 Sonbahar döneminden itibaren)

Sosyal Bilimleri Tanıtma Komitesi (2013 Bahar döneminden itibaren)

ODTÜ Lisans Öğrencileri Burs Komisyonu Üyesi (2014 Bahar döneminden itibaren)


Gönüllü Çalışmaları


Ankara Gönüllü Topluluğu - Advising on intervention about parenting, social and cognitive child-outcomes

Üniversite-Toplum Derneği - "Her Eve Müzik" Projesi Danışmanlığı (Bahar 2013)

Üniversite-Toplum Derneği - "Her Eve Sanat" Projesi Danışmanlığı (Sonbahar 2013)


Yürütülen Projeler


ODTÜ Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP-08-11-2013-074), Görevi: Yürütücü. Aralık 2013- Aralık 2015.

TÜBİTAK 1001 Projesi (113K542), Görevi: Araştırmacı. Mayıs 2014- Mayıs 2016.


Üyelikleri


Society for Research in Child Development (SRCD)

Cognitive Development Society (CDS)


Davetli Konuşmaları


Bilkent University - Psychology Club - Spring 2013

27th EfpsaCongress Turkey - Understanding Cultural Differences - Spring 2013

Middle East Technical University - Social Sciences Congress (Sosyal Bilimler Kongresi)- Fall 2013

Middle East Technical University - Informatics Institute, Cognitive Science Colloquium- Fall 2014

Middle East Technical University - Psychology Department, Clinical Psychology - Fall 2014

Hacettepe University - Psychology Department, Cognitive Psychology Colloquium - Spring 2015

Bilkent University - Psychology Department Colloquium - Spring 2015

Middle East Technical University - Chemistry Department Colloquium - Fall 2015

Yıldırım Beyazıt University - Psychology Congress - Spring 2016

Hacettepe University - Psychology Department Colloquium - Spring 2017

Middle East Technical University - Gender & Women Studies Department Colloquium - Fall 2017

Hacettepe University - Developmental Psychology Symposium - Fall 2017

United Nations - 16 Days of Activism - Parental Sensitivity Symposium for Iranian, Afghan, Syrian and Iraqi Refugees - Fall 2017


Ödülleri


ODTÜ Genç Araştırmacı Başarı Ödülleri (2015)

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Geliştirme Vakfı Yılın Eğitimcisi Ödülü (2015)

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Geliştirme Vakfı Yılın Eğitimcisi Ödülü (2017)


Açtığı Dersler


Psy 526 Memory Development in Infancy and Childhood

Psy 514 Language Development and Bilingualism

Psy 671- 672- 673 Supervised Research in Developmental Psychology

Psy 452 Psychology of Gender

Psy 391 Workshop in parent-child conversations

Psy 390 Workshop in parent-adolescent conversations

Psy 221 Developmental Psychology I

Psy 222 Developmental Psychology II

Psy 116 Statistics for Psychology I


Laboratuvar

Lab. web site(Please mail cocukergen@metu.edu.tr to communicate our lab.)


Son Güncelleme:
23/11/2020 - 11:09